"nearly" translation into Norwegian

EN

"nearly" in Norwegian

NO
NO

EN nearly
volume_up
{adverb}

nearly (also: about, almost)
volume_up
nesten {adv.}
I nearly died, was in a coma, stayed at the hospital for two years, and underwent 36 surgeries to be able to walk again.
Jeg ble nesten drept, lå i koma, lå på sykehus i to år, og hadde 36 operasjoner for å kunne gå igjen.
I just came off a nearly month-long speaking tour on three different continents, and I won't go into that, but it was an amazing thing.
Jeg kom nettopp tilbake fra en nesten én måned lang foredragsturné på tre ulike kontinenter, og jeg skal ikke snakke om det, men det var en fantastisk ting.
18:39 We are nearly on the edge of a crisis, but we still have an opportunity to face the greatest challenge of our generation and, in fact, of our century.
18:39 Vi er nesten på kanten av en krise, men vi har fremdeles en mulighet gripe den største utfordringen i vår generasjon, ja faktisk, i vårt århundre.

Context sentences for "nearly" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have now found treatments for nearly all of the tens of thousands of conditions that a human being can have.
Vi har nå funnet behandlinger for nærmest alle de titusenene av lidelser som et menneske kan ha.
EnglishThat day I ended up spending nearly 60.
Den dagen endte jeg med å bruke nærmere 60.
EnglishAnd geologists have found evidence of a global cooling that lasted for nearly 20 years that could have explained the famine.
Og geologer har funnet bevis for en global nedkjøling som varte i nærmere 20 år som kunne ha forklart hungersnøden.