"necessary" translation into Norwegian

EN

"necessary" in Norwegian

EN necessary
volume_up
{adjective}

1. "needed, required"

necessary (also: required)
Now again, the military is necessary, but the military is no problem-solver.
Og igjen, militæret er nødvendig, men militæret er ingen problemløser.
I happen to believe that Libya was necessary and that military intervention in Afghanistan was also necessary.
Jeg tror faktisk at Libya var nødvendig og at militær intervensjon i Afganistan også var nødvendig.
In some cases, it may be necessary to clear your cache more than once.
I noen tilfeller kan det være nødvendig å tømme bufferen mer enn én gang.

Synonyms (English) for "necessary":

necessary

Context sentences for "necessary" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe need to improve the necessary skills, and we need the courage to use them.
Vi må forbedre de nødvendige ferdighetene, og vi trenger mot til å bruke dem.
EnglishWe’ll know that you made the necessary changes if your account complies with our policies.
Vi vet at du har gjort dette hvis kontoen din overholder retningslinjene våre.
EnglishClick through the tabs in each module to learn the necessary steps you need to take.
Klikk gjennom fanene i hver modul for å lære deg de nødvendige trinnene.
EnglishReview the guidelines above and make any necessary changes to your site.
Review the guidelines above and make any necessary changes to your site.
EnglishThe pie chart adjusts to display the necessary segments to match the way the data is divided.
Hvilke segmenter som vises i sektordiagrammet, tilpasses etter hvordan dataene er inndelt.
EnglishTo learn whether you need to provide tax information and, if necessary, how to submit it:
Slik finner du ut om du behøver å sende inn skatteinformasjon, og hvordan du i så fall gjør dette:
EnglishOur team will review your report and take any necessary action.
Teamet vårt går gjennom rapporten og iverksetter nødvendige tiltak.
EnglishWhere do I get the necessary banking information for payment?
Hvor får jeg tak i den nødvendige bankinformasjonen for betalinger?
EnglishWhat is the necessary banking information to receive my payment?
Hvilken bankinformasjon trenger jeg for å motta betalinger?
EnglishThe first is that human beings will go to any lengths necessary to find and connect with each other.
Det første er at mennesker vil gå til de utroligste lengder for å finne og forbinde med hverandre.
EnglishIf this doesn't help, it's likely you're missing the necessary fonts to display the text properly.
Hvis dette ikke hjelper, har du sannsynligvis ikke de nødvendige skrifttypene for korrekt visning av teksten.
EnglishHowever, you're welcome to make any necessary updates and resubmit your application for review.
Du kan imidlertid gjerne foreta eventuelle oppdateringer som trengs, og så sende inn søknaden på nytt til vurdering.
EnglishIf necessary, an app can apply custom constraints in addition to the licensing status obtained from Google Play.
Ved behov kan en app bruke tilpassede begrensninger i tillegg til lisensieringsstatusen fra Google Play.
EnglishWherever you plan to implement the IMA SDK, you’ll need to make sure that you’ve added the necessary include statements.
Du må legge til de nødvendige inkluderingsinstruksene overalt der du har planer om å bruke IMA SDK.
EnglishYour AdSense account is currently active, and if you make the necessary changes it will remain active.
AdSense-kontoen din er foreløpig aktiv, og hvis du foretar de nødvendige endringene, blir ikke kontostatusen din endret.
EnglishOnce we receive your appeal, we'll do our best to inform you quickly and will proceed with appropriate action as necessary.
Når vi mottar klagen din, gjør vi vårt beste for å informere deg raskt og iverksette nødvendige tiltak.
EnglishOnce you've made any necessary changes, you can then resubmit your ad for review, following the instructions in the section below.
Once you've made any necessary changes, you can then resubmit your ad for review, following the instructions in the section below.
EnglishYou need to create an ad request with contextual targeting parameters, channels, your publisher ID, and other necessary parameters.
Du må opprette en annonseforespørsel med parametere for innholdsmålretting, kanaler, utgiver-ID-en din og andre nødvendige parametere.
EnglishThis allows your video player to comply with the technology necessary to monetize your video content through AdSense for video.
Dette gjør at videospilleren innfrir de teknologiske forutsetningene for at du skal kunne tjene penger på videoinnholdet ditt gjennom AdSense for video.
EnglishOnce you've made the necessary changes to your ad or site, you can resubmit it to us by following these steps: Visit your account's Ads tab.
Once you've made the necessary changes to your ad or site, you can resubmit it to us by following these steps: Visit your account's Ads tab.