"net" translation into Norwegian

EN

"net" in Norwegian

volume_up
net {noun}
NO
NO

EN net
volume_up
{noun}

net (also: web, mesh)
These three quads are cooperatively carrying a sky net.
Disse tre helikopterne holder et nett sammen.

Context sentences for "net" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLearn more about his work and learn how you can join in at insideoutproject.net.
Lær mer om hans arbeid og finn ut hvordan du kan delta, på insideoutproject.net.
EnglishThe purpose of influence is not to build your ego, or your net worth.
Hensikten med innflytelse er ikke å bygge opp egoet ditt, eller formuen din.
EnglishIf you’ve noticed a lot of rejected ad requests coming from googleads.g.doubleclick.net
Hvis du har lagt merke til mange avviste annonseforespørsler som kommer fra googleads.g.doubleclick.net
EnglishThe savings ratio, net savings, were below zero in the middle of 2008, just before the crash.
Netto formue, var negativ i midten av 2008, rett før krisen.
EnglishAnd, by the way, your net worth is not the same thing as your self-worth.
Og forresten, formue er ikke det samme som egenverd.
EnglishThe net charge on an ion is equal to the number of protons in the ion minus the number of electrons.
Nettverket tar ladning fra et ion som tilsvarer antallet protoner i ionet minus antallet elektroner.
EnglishMedical Coding.Net receives a qualified professional audience of about 500 unique visitors each day.
Medical Coding.Net receives a qualified professional audience of about 500 unique visitors each day.
EnglishIf you've noticed a lot of rejected ad requests coming from any domain other than googleads.g.doubleclick.net
Hvis du har lagt merke til mange avviste annonseforespørsler som kommer fra andre domener enn googleads.g.doubleclick.net
EnglishSo far, we've confirmed that some configurations of NetNanny, Kaspersky and ESET Smart Security cause issues.
Foreløpig har vi registrert at enkelte konfigurasjoner av NetNanny, Kaspersky og ESET Smart Security kan forårsake problemer.
EnglishIf you're getting "Error 124 (net__ERR_WINSOCK_UNEXPECTED_WRITTEN_BYTES)," see the Error 124 troubleshooting article.
Hvis du får feilmeldingen «Feil 124 (net__ERR_WINSOCK_UNEXPECTED_WRITTEN_BYTES),» kan du se i feilsøkingsartikkelen for feil 124.
EnglishScientists like James Hansen tell us we may need to eliminate net CO2 emissions from the economy in just a few decades.
Vitenskapsmenn som James Hansen forteller oss at vi kanskje må eliminere netto CO2 utslipp fra økonomien i løpet av noen få tiår.
Englishor ad.doubleclick.net,
EnglishThese products may serve a cookie on the publisher's domain in addition to or instead of serving cookies on the domain doubleclick.net.
Disse produktene kan plassere en informasjonskapsel på utgiverens domene i tillegg til eller i stedet for å plassere informasjonskapsler på doubleclick.net-domenet.
EnglishKeep in mind that Google will continue to pass on the entire tax amount collected to the developer, and calculate the 30% transaction fee off the net price of the product.
Husk at Google fortsetter å videreføre det totale avgiftsbeløpet til utvikleren, og regner ut transaksjonsgebyret på 30 % av nettoprisen for produktet.
EnglishYou put these two things together, the net result is that all side forces on the glass are small and are mainly dominated by aerodynamic effects, which as these speeds are negligible.
Når man setter disse to tingene sammen er resulatet at alle krefter fra sidene på glasset er små og er stort sett dominert av luftmotsand som er svært liten i denne hastigheten.
EnglishSilverlight is a plug-in powered by the .NET framework that lets you view certain types of rich media, such as high quality videos or interactive web apps, in your browser.
Silverlight er et programtillegg som drives av .NET framework, og med dette kan du se visse typer audiovisuelt, blant annet videoer i høy kvalitet og interaktive nettprogrammer, i nettleseren.