"network connection" translation into Norwegian

EN

"network connection" in Norwegian

See the example sentences for the use of "network connection" in context.

Similar translations for "network connection" in Norwegian

network noun
to network verb
connection noun
Norwegian
to connect verb

Context sentences for "network connection" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAre you able to sign in after confirming your network connection?
Får du muligheten til å logge deg på etter at du har bekreftet nettverksforbindelsen?
EnglishYour network connection needs to be fully activated before Chrome OS can verify your username and password.
Nettverkstilkoblingen må aktiveres helt før Chrome OS kan verifisere brukernavnet og passordet ditt.
EnglishDid fixing the network connection solve the problem?
Ble problemet løst ved at du ordnet nettverkstilkoblingen?
EnglishThis feature is only available for books in Flowing text mode, and right now only available when you have network connection.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig for bøker i flytende tekstmodus og for øyeblikket bare når du har nettilkobling.
EnglishIf you're having trouble connecting to a network, use our Internet connection troubleshooter to diagnose your issue.
Hvis du har problemer med å koble til et nettverk, bruker du feilsøking for Internett-tilkobling for å finne ut hva problemet er.
EnglishThese alternate installers don’t require network connection to install Chrome, so you can install Chrome while being offline.
De alternative installasjonsprogrammene krever ikke nettverksforbindelse, så du kan være frakoblet når du installerer Chrome.
EnglishYou can also quickly change your network connection, keyboard input methods, volume, and select the audio output directly from the panel.
Du kan dessuten raskt endre nettverkstilkoblingen, inndatametodene for tastaturet, volumet samt lydutgang – alt direkte fra panelet.
EnglishYou can stream videos using a Wi-Fi or a 3G or 4G network connection.
Du kan strømme videoer med en Wi-Fi- eller en 3G- eller 4G-nettverksforbindelse. Strømmekvaliteten tilpasser seg hastigheten på Internett-tilkoblingen din.
EnglishAt a glance, the status area allows you to see all your essential settings--network connection, battery life, and the account you’re using.
Du kan – med et raskt blikk på statusfeltet – få oversikt over alle de viktigste innstillingene dine, blant annet nettverkstilkobling, batterikapasitet og kontoen du er logget på med.
EnglishOptimize your network for Hangouts: Hangouts is adaptive in the ways it attempts to establish a network connection between a participant on your network and the Google conference servers.
Optimaliser nettverket for Hangouts: Hangouts tilpasser seg forholdene ved etablering av en nettverksforbindelse mellom en deltaker i nettverket ditt og Google-konferanseservere.

Other dictionary words

English
  • network connection

Have a look at the Norwegian-English dictionary by bab.la.