"neuron" translation into Norwegian

EN

"neuron" in Norwegian

See the example sentences for the use of "neuron" in context.

Context sentences for "neuron" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd in fact you need one laptop to do all the calculations just for one neuron.
Du behøver faktisk en bærbar PC for å gjøre beregningene for et enkelt nevron.
EnglishI edited out the last bit when I asked, "Where is the neuron?" and she says, "The neuron?
Jeg redigerte vekk den siste biten da jeg spurte, "Hvor er neuronet?"
EnglishThe neuron," and then she looked and did this.
og hun sier, "Neuronet?, neuronet," og hun så opp og gjorde slik.
EnglishIf you work on one neuron, that's neuroscience.
Dersom du jobber med ett nevron, så er det nevrovitenskap.
EnglishSo there is no neuron in my brain that is the same as another, and there is no neuron in my brain that is the same as in yours.
Så det er ingen nevroner i hjernen min som er like, og ingen nevroner i min hjerne som er lik noen i din.
EnglishAnd they talked about the neuron and development and disease and vision and all the things you might want to know about brains.
Og det handlet om hjerneceller og utvikling og sykdommer og visjoner og alt du kan tenkes å lure på om hjerner.
EnglishEvery neuron is different. It's the same in the forest. Every pine tree is different.
9:32 Årsaken er at den viktigste designhemmeligheten i hjernen er mangfold. Hvert nevron er forskjellig Det er akkurat som i skogen. Alle furutrær er forskjellige.

Other dictionary words

English
  • neuron

Even more translations in the Spanish-English dictionary by bab.la.