"neurons" translation into Norwegian

EN

"neurons" in Norwegian

See the example sentences for the use of "neurons" in context.

Context sentences for "neurons" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA quadrillion transistors is almost the same as the number of neurons in your brain.
En kvadrillion transistorer er nesten det samme som antall nevroner i hjernen din.
EnglishAnd your neurons are not going to be oriented and positioned in exactly the same way.
Og alle nevronene er ikke orientert og plassert på nøyaktig samme måte.
EnglishWhen these neurons interact, the chemical reaction emits an electrical impulse, which can be measured.
Mesteparten av vår funksjonelle hjerne er fordelt over den ytre overflaten av hjernen.
EnglishWe can load up all the neurons, each one on to its processor, and fire it up, and see what happens.
Vi kan laste opp alle nervecellene, hver på sin prosessor, starte opp, og se hva som skjer.
EnglishSo we can describe the communication between the neurons.
Så vi kan beskrive kommunikasjonen mellom nervecellene.
EnglishThere are neurons there that are sensitive to faces.
Det finnes nevroner der som er sensitive for ansikter.
EnglishSo, we have the mathematics to make neurons come alive.
Så det er matematikk som gir nervecellene liv.
English12:21 (Children speaking) Neurons ... communication.
12:21 (Barn snakker) Neuroner... kommunikasjon.
EnglishIf you work on two neurons, that's psychology."
Om du jobber med to nevroner, så er det psykologi."
EnglishAnd we did that for tens of thousands of neurons, built digital models of all the different types of neurons we came across.
Og det gjorde vi for titusener av nerveceller, bygget digitale modeller for de ulike typene nevroner vi kom over.
EnglishAnd, in fact, the equations that make neurons into electrical generators were discovered by two Cambridge Nobel Laureates.
Og faktisk, likningene som gjør nervecellene til elektriske dynamoer ble oppdaget av to Cambridge nobelprisvinnere.
English13:05 So, the way that we can look at that is to ignore the neurons, ignore the synapses, and look just at the raw electrical activity.
13:05 Vi kan se slik på det: glem nervecellene, glem synapsene, se bare på den elektriske aktiviteten.
EnglishAnd you may have more or less neurons.
Og du kan ha flere eller færre nerveceller.
EnglishAnd somehow all that content of consciousness is accomplished by the busy activity of those hoards of neurons.
Og på en eller annen måte er alt dette innholdet av bevissthet utrettet av den travle aktiviteten av denne store mengden av nevroner.
EnglishAnd we can change neurons. We can use different neurons with different variations.
Vi kan studere alle 10 millioner synapser. Vi kan se på stoffet, og vi kan endre nerveceller. Vi kan bruke ulike nerveceller i ulike varianter.
EnglishWe also have the mathematics to describe how neurons collect information, and how they create a little lightning bolt to communicate with each other.
Vi bruker også matematikk for å beskrive hvordan nervecellene samler informasjon, og hvordan de lager et lite lynglimt for å kommunisere med hverandre.
EnglishThat one is just amateur stuff, but what she was saying, as you could make out, was about neurons, with her hands were like that, and she was saying neurons communicate.
Det der er bare amatør greier, men det hun sa, som dere kunne forstå, var om neuroner, men hendene sine slik, og hun sa at neuroner kommuniserer.
EnglishSo, the fabric of the brain, even though your brain may be smaller, bigger, it may have different types of neurons, different morphologies of neurons, we actually do share the same fabric.
Så stoffet i hjernen – uansett om hjernen din er mindre, større, har forskjellige typer nerveceller, har nevroner med forskjellig morfologi – uansett alt dette har vi samme hjernestoff.

Other dictionary words

English
  • neurons

Moreover, bab.la provides the Japanese-English dictionary for more translations.