"new one" translation into Norwegian

EN

"new one" in Norwegian

See the example sentences for the use of "new one" in context.

Similar translations for "new one" in Norwegian

new adjective
one numeral
Norwegian

Context sentences for "new one" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you'd like to change your default search engine, click Change to set a new one.
Hvis du vil endre standardsøkemotor, klikker du på Endre for å angi en annen.
EnglishBut don't panic -- you can always revoke that code and generate a new one.
Men ikke vær redd – du kan alltids tilbakekalle denne koden og generere en ny.
EnglishIf you wish, you can transfer information from your old user profile to your new one.
Du kan overføre informasjon fra den gamle brukerprofilen til den nye.
EnglishOrganizing a marathon in Lebanon is definitely not like organizing one in New York.
Det å organisere et maraton i Libanon er definitivt ikke det samme som å organisere et i New York.
EnglishLearn how to join an existing community or create a new one.
Finn ut hvordan du blir med i en eksisterende gruppe eller oppretter en ny.
EnglishYou can change your payment method or add a new one before making a purchase on Google Play.
Du kan endre betalingsmåten du har valgt, eller legge til en ny, før du fullfører kjøp på Google Play.
EnglishWe've got a new one this year, but we'll work on that next season.
Vi har en ny en i år, men den tar vi i neste sesong.
EnglishTo access the product, you’ll need to either use an existing personal account or create a new one.
Du må enten bruke en eksisterende personlig konto eller opprette en ny konto for å få tilgang til produktet.
English14:43 What we need now is a radically new conception of agriculture, one in which the food actually tastes good.
14:43 Det vi trenger nå er en radikalt ny oppfatning av landbruk, der maten faktisk smaker godt.
EnglishSo now, in this new one, when I link to it, I would link to my particular flight, my particular seat.
Så når jeg i denne nye, når jeg lenker til den, vil jeg lenke til min bestemte flyavgang, til mitt bestemte sete.
EnglishWe'll then disapprove your new application and work with you to close your original account and activate the new one.
Så vil vi avvise den nye søknaden din og hjelpe deg med å avslutte den opprinnelig kontoen og aktivere den nye kontoen.
EnglishBut don't panic: You can generate a new one whenever you’re prompted for an ASP by a non-browser device or application -- even a device or application you’ve authorized before.
Ikke få panikk: Du kan generere et nytt passord når du blir bedt om et ASP av en enhet eller en app – selv en enhet du har autorisert før.
EnglishYou can generate a new one whenever you are prompted for an application-specific password by a non-browser device or application -- even a device or application you have already authorized.
Du kan generere et nytt passord når du blir bedt om et appspesifikt passord av en enhet eller en app utenfor nettleseren, også for enheter eller apper du allerede har autorisert.

Other dictionary words

English
  • new one

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Hungarian dictionary.