"news" translation into Norwegian

EN

"news" in Norwegian

volume_up
new {adj.}

EN news
volume_up
{plural}

1. "new information of interest"

news
1:35 When we analyzed all the news stories and removed just one story, here's how the world looked.
1:35 Da vi analyserte alle nyhetsinnslagene og fjernet kun en eneste nyhet så så verden sånn ut.
Once you've touched a pin icon to save news or a magazine to your device, it may take some time to download.
Når du har trykket på et tegnestiftikon for å lagre en nyhet eller et blad på enheten, kan det ta litt å laste ned innholdet.

2. "reports of current events"

news
So given a dozen news stories, we will preferentially look at the negative news.
Så hvis vi får et dusin nyheter, vil vi fortrinnsvis merke oss de negative nyhetene.
And when you look at the news through that filter, a lot falls by the wayside.
Og når du ser på nyheter gjennom det filteret, så er det mye som faller gjennom.
It's also not news to say that the Internet has accelerated innovation.
Det er heller ikke nyheter å si at internett har aksellerert innovasjon.

Context sentences for "news" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English0:15 Mark Zuckerberg, a journalist was asking him a question about the news feed.
0:15 Mark Zuckerberg, en journalist spurte ham et spørsmål om nyhetsstrømmen.
EnglishSome news sources offer subscriptions that give you unlimited access to articles.
Enkelte nyhetskilder tilbyr abonnementer som gir deg ubegrenset tilgang til artikler.
EnglishYou can search thousands of publications and news sources by touching the Search icon.
Du kan søke i tusenvis av publikasjoner og nyhetskilder ved å trykke på Søk-ikonet.
EnglishYou can share a link to news story with friends by touching the Share icon.
Du kan dele en link til en nyhetssak med venner ved å trykke på Del-ikonet.
EnglishOne reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
En grunn er at nyhetskanalene har redusert antallet utenlandskontor til det halve.
EnglishLearn how to discover more of the news and magazines you care about.
Finn ut hvordan du utforsker mer av nyhetene og bladene du interesserer deg for.
EnglishWhen the telegraph came along, it was clear that it was going to globalize the news industry.
Da telegrafen kom, var det klart at den ville globalisere nyhetsbransjen.
EnglishWith Google Play Newsstand, you can discover more of the news and magazines you care about.
Med Google Play Aviskiosk kan du finne mer av nyhetene og bladene du interesserer deg for.
English9:22 And News, which I just mentioned, was started by a researcher.
9:22 og News, som jeg akkurat nevnte, ble startet av en forsker.
EnglishHey, there's a news truck. I'll tell them.
2:40 MO: Vi må fortelle folk hva vi ikke trenger. Der er noen journalister, la oss fortelle dem.
EnglishGoogle Play Newsstand makes it easier for you to find the news and information you care about.
Google Play Aviskiosk gjør det enklere for deg å finne nyhetene og informasjonen du er ute etter.
English3:44 I'd like to tell you about one such child, whose story was also covered by ABC News.
3:44 Jeg har lyst til å fortelle dere om ett slikt barn, som også fikk historien sin dekket av ABC News.
EnglishLocal TV news looms large, and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
Lokal-TV dominerer, og dessverre bruker disse bare 12 prosent av sendingen til utenriksnyheter.
EnglishThe breaking story or most important piece of news dominates the screen.
Siste nytt eller hovedsaken dominerer siden.
EnglishWhen you’re reading a news story, you can touch the Bookmark icon to add a story to your Bookmarks menu.
Når du leser en nyhetssak, kan du trykke på Bokmerk-ikonet for å legge til en sak i Bokmerker-menyen.
EnglishOn My Library, you can find all the news sources, magazines, and topics that you’ve added to your collection.
I Mitt bibliotek, finner du alle nyhetskildene, bladene og emnene du har lagt til i samlingen din.
EnglishYou can browse for topics you're interested in and search thousands of news sources and publications.
Du kan søke etter emner du interesserer deg for, og søke gjennom tusenvis av nyhetskilder og publikasjoner.
English1:54 The good news is that we're actually born smiling.
1:54 De gode nyhetene er at vi faktisk er født smilende.
EnglishWhen searching on your Android device, you may see apps, like games and news readers, in your results.
Når du søker på Android-enheten din, kan du se apper – for eksempel spill eller nyhetslesere – i resultatene.
EnglishLast year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories that appeared on Google News' front page.
I fjor analyserte Pew og Colombia J-School de 14 000 artiklene som ble publisert på Google News forside.