"newspaper" translation into Norwegian

EN

"newspaper" in Norwegian

EN

newspaper {noun}

volume_up
1. general
newspaper (also: journal, paper)
And that old newspaper saying, "If it bleeds it leads," is very true.
Og det gamle avis-ordtaket som sier, "Dårlig nytt er godt nytt," er helt sant.
One reviewer for a Roman Catholic newspaper called it "totalitarian."
En kritiker fra en katolske avis kalte det "totalitært."
But the idea is, like, on a newspaper, for example, we show you relevant ads.
Men ideen er, liksom, på en avis for eksempel, så viser vi deg relevante annonser.
2. "publication"
newspaper (also: journal, paper)
And that old newspaper saying, "If it bleeds it leads," is very true.
Og det gamle avis-ordtaket som sier, "Dårlig nytt er godt nytt," er helt sant.
One reviewer for a Roman Catholic newspaper called it "totalitarian."
En kritiker fra en katolske avis kalte det "totalitært."
But the idea is, like, on a newspaper, for example, we show you relevant ads.
Men ideen er, liksom, på en avis for eksempel, så viser vi deg relevante annonser.
3. "type of paper"

Synonyms (English) for "newspaper":

newspaper

Context sentences for "newspaper" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut the idea is, like, on a newspaper, for example, we show you relevant ads.
Men ideen er, liksom, på en avis for eksempel, så viser vi deg relevante annonser.
EnglishExample: Newspaper sites usually do a great job creating structure through hierarchy.
Eksempel: Avisnettsteder gjør vanligvis en god jobb for å skape struktur i hierarkiet.
EnglishAnd that old newspaper saying, "If it bleeds it leads," is very true.
Og det gamle avis-ordtaket som sier, "Dårlig nytt er godt nytt," er helt sant.
EnglishIn fact, I scoured the headlines looking for the best headline in a newspaper I could.
Faktisk skummet jeg overskriftene for å se etter den beste avisoverskriften jeg kunne finne.
EnglishOne reviewer for a Roman Catholic newspaper called it "totalitarian."
En kritiker fra en katolske avis kalte det "totalitært."
EnglishReading the newspaper -- it never has to be outdated.
Lesing av avisen -- det dør vel aldri ut.
EnglishIf you already subscribe to a magazine or newspaper, you may be eligible for a digital subscription on Google Play.
Hvis du allerede abonnerer på et blad eller en avis, kan du være kvalifisert for et digitalt abonnement via Google Play.
EnglishHe got interested in this because there had been government reports, newspaper reports, journal articles saying that there had been too many CT scans done.
Han ble interessert i dette fordi det hadde vært statlige rapporter, avisartikler, tidsskriftartikler som hevdet det ble tatt for mange CT-scans.