"none" translation into Norwegian

EN

"none" in Norwegian

volume_up
none {pron.}
NO

EN none
volume_up
{pronoun}

none (also: no one, nobody)
volume_up
ingen {pron.}
If none of these situations apply, then the activity might be suspicious.
Hvis ingen av disse situasjonene gjelder for deg, kan aktiviteten være mistenkelig.
None of these techniques result in any amount of recycling in any significant way.
Ingen av disse teknikkene fører til resirkulering i noen betydelig grad.
Choose a ringtone, or choose None if you don’t want a sound to play.
Velg en ringetone, eller velg Ingen hvis du ikke vil at noen lyd skal spilles av.

Context sentences for "none" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNone turns off all notifications, including “Badge App Icon” notifications.
None turns off all notifications, including “Badge App Icon” notifications.
EnglishDiluting it down to the point where there's none of it left.
Fortynne det helt til det ikke er noe igjen av det.
English5:49 None of what I'm telling you is my opinion.
5:49 Ikke noe av det jeg forteller nå er min mening.
English12:44 Now none of this is to say that social skills are unimportant, and I'm also not calling for the abolishing of teamwork at all.
12:44 Nå er ikke dette å si at sosiale ferdigheter ikke er viktige, og jeg snakker ikke om å avskaffe team-arbeid.
EnglishNo matter what type of app you offer or what your motivation, don’t try to imply an endorsement or relationship to another company or product where none exists.
Uansett hvilket motiv du har eller hvilken type app du tilbyr, må du ikke antyde godkjenninger fra eller samarbeid med et selskap eller produkter, der dette ikke er tilfelle.