"nonsense" translation into Norwegian

EN

"nonsense" in Norwegian

NO
NO

EN nonsense
volume_up
{noun}

nonsense
They shamelessly promote all kinds of nonsense of this sort because it pleases the sponsors.
De promoterer skamløst all slags tull av denne typen fordi det gleder reklamesponsorene.
It would be nonsense to talk about people flourishing if they didn't have food, clothing and shelter.
Det ville vært tull å snakke om menneskers blomstring hvis de ikke har mat, klær og tak over hodet.

Context sentences for "nonsense" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWell, in my opinion, we went too far with this nonsense, and grading became degrading.
Vel, etter min mening gikk vi for langt med dette tullet, og gradering ble nedgradering.
EnglishI don't know what we're doing, believing in all this nonsense over all these years.
Jeg skjønner ikke hva vi har holdt på med når vi har trodd på alt dette tullet i alle disse årene.