"plan" translation into Norwegian

EN

"plan" in Norwegian

NO
volume_up
to lay a plan {vb} [example]
NO

"plan" in English

EN
EN
volume_up
legge en plan {vb} [example]
EN

plan {noun}

volume_up
So they went for plan B. It took them a while to formulate plan B.
Så de gikk inn for plan B. Det tok dem en stund å formulere plan B.
Learn more about managing your Google Drive storage plan.
Learn more about managing your Google Drive storage plan.
A plan to put America back to work, make us more secure, and help stop global warming.
Ein plan som vil få Amerika tilbake i arbeid, gjera oss meir trygge og stoppa global oppvarming.
NO

plan {adjective}

volume_up
8:25 Jeg elsker at Leilei sa at måten å hjelpe de som virkelig lider, på det fysiske planet eller andre plan, er å ha det godt, å gjøre det ved å ha det gøy.
8:25 I love that Leilei said that the way of helping those who are suffering badly on the physical plane or on other planes is having a good time, doing it by having a good time.

Context sentences for "plan" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishNote: Depending on your plan, you may be charged by your carrier for phone calls.
Merk: Avhengig av abonnementet ditt, kan du bli belastet for telefonsamtaler.
EnglishAnd, by the way, he gave the "I have a dream" speech, not the "I have a plan" speech.
Og, forresten, han holdt "Jeg har en drøm"-talen - ikke "Jeg har en plan"-talen.
EnglishAsk your network administrator if you're on a postpaid plan with Verizon.
Spør nettverksadministratoren hvis du bruker et betalingsabonnement fra Verizon.
English(Ominous music) You are one third as productive in open-plan offices as in quiet rooms.
Man er en tredjedel så produktiv i åpent kontorlandskaper som i stille rom.
EnglishReviewing your data plan is recommended before using this feature.
Vi anbefaler deg å se over dataabonnementet ditt før du bruker denne funksjonen.
EnglishIf you have to work in an open-plan office like this, your productivity is greatly reduced.
Hvis man må jobbe i et åpent kontorlandskap så er produktiviteten sin fryktelig redusert.
EnglishListen carefully for a shocking fact about noisy open-plan offices.
Følg nøye med for en sjokkende sannhet om bråkete åpne kontorlandskaper.
EnglishA plan to put America back to work, make us more secure, and help stop global warming.
Ein plan som vil få Amerika tilbake i arbeid, gjera oss meir trygge og stoppa global oppvarming.
EnglishLearn more about managing your Google Drive storage plan.
Finn ut mer om hvordan du administrerer Google Disk-lagringsabonnementet ditt.
EnglishSo they went for plan B. It took them a while to formulate plan B.
Så de gikk inn for plan B. Det tok dem en stund å formulere plan B.
EnglishNote: Depending on your plan, you may be charged by your carrier for text or multimedia messages.
Merk: Avhengig av abonnementet ditt, kan du bli belastet for tekst- og multimediemeldinger.
EnglishIf you're not on a postpaid plan, activate Verizon Wireless as described here, instead.
Hvis du ikke er knyttet til et betalingsabonnement, kan du i stedet aktivere Verizon Wireless som beskrevet her.
EnglishIn an effort to continuously improve our product, we plan to address these limitations in the near future.
Med tanke på å forbedre produktet har vi planer om å fjerne disse begrensningene i nær fremtid.
EnglishI wanted a registered retirement savings plan that would keep me in candy long enough to make old age sweet.
Jeg ville ha en pensjonsavtale som holdt meg med godteri lenge nok til å gjøre alderdommen søt.
EnglishThe only problem with this plan is that it's not possible.
Den eneste haken ved denne planen er at den ikke er mulig.
EnglishMathematical models are used to continuously re-plan a cooperative strategy 50 times per second.
Matematiske modeller blir brukt kontinuerlig for å planlegge strategien for samarbeidet 50 ganger i sekunder.
EnglishLearn more about managing your Google Drive storage plan.
Learn more about managing your Google Drive storage plan.
EnglishThey don't have to have minds to have a plan.
Og de trenger ikke engang å ha en "hjerne" for å ha planer.
EnglishIf you are, follow postpaid plan activation instructions, instead of the steps below.
Hvis du har et betalingsabonnement, følger du aktiveringsinstruksjonene for betalingsabonnement i stedet for fremgangsmåten nedenfor.
EnglishWherever you plan to implement the IMA SDK, you’ll need to make sure that you’ve added the necessary include statements.
Du må legge til de nødvendige inkluderingsinstruksene overalt der du har planer om å bruke IMA SDK.

Synonyms (English) for "plan":

plan
planning