"to reach" translation into Norwegian

EN

"to reach" in Norwegian

NO

EN to reach
volume_up
[reached|reached] {verb}

to reach
These clouds can grow so big, up to 50 miles wide and reach up to 65,000 feet into the atmosphere.
Disse skyene kan vokse digre, opp til 80 km brede og rekke 20.000 meter opp i atmosfæren.
to reach
volume_up
{vb}
Now we have to reach beyond the cozy circle of our Western friends.
må vi strekke oss ut og forbi den behagelige sirkelen av Vestlige venner.
2:15 But how about reversing its role and having the digital information reach us instead?
2:15 Men hva om vi reverserte rollene og fikk den digitale informasjonen til å ut til oss?
Now she says she doesn't want to reach me because I'm a godless person.
sier hun at hun ikke vil meg, fordi jeg er en gudeløs person.

Context sentences for "to reach" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe suggest that you reach out to your webmaster for further instructions.
Vi foreslår at du kontakter nettredaktøren din for nærmere instruksjoner.
EnglishWe understand that due to postal service issues in your area your PIN can fail to reach you.
Vi forstår at problemer med postgangen kan føre til at PIN-koder ikke kommer frem.
EnglishText: In another 30 minutes they would reach the Theory of Relativity.
Tekst: I løpet av enda 30 minutter nådde de fram til relativitetsteorien.
EnglishIf the person is a friend, you can reach out and offer support.
Hvis denne personen er en venn, kan du snakke med vedkommende og tilby din støtte.
EnglishWhen your earnings reach 80 RMB, then you will need to submit your bank account information.
Når inntektene dine når RMB 80, blir du nødt til å sende inn bankkontoinformasjonen din.
EnglishPress Shift + Tab until you reach the Duplicate button for that item.
Press Shift + Tab until you reach the Duplicate button for that item.
EnglishAnd I would just say it's my hope, and I would ask you guys to please, you know, reach out a hand.
Og jeg vil bare si at det er mitt håp, og jeg vil be dere, vær så snill -- rekk ut en hånd.
EnglishNote that a payout cannot be re-issued if the funds reach a valid bank account.
Legg merke til at vi ikke kan utstede en utbetaling på nytt dersom midlene settes inn på en gyldig bankkonto.
EnglishSo if your earnings reach the payment threshold in February, we'll send you a payment before the end of March.
Så hvis inntektene når betalingsgrensen i februar, sender vi betalingen innen utgangen av mars.
EnglishWe understand that your PIN can fail to reach you.
Vi har forståelse for at PIN-koden kanskje ikke kommer frem.
English0:11 Why do so many people reach success and then fail?
0:11 Hvorfor når så mange folk suksess, og så feiler?
EnglishBefore you reach out to us, please fix the problem first.
Prøv å løse problemet selv før du kontakter oss.
EnglishSimilar to an online address book, the Contact Manager gives you easy access to the people you want to reach.
Similar to an online address book, the Contact Manager gives you easy access to the people you want to reach.
EnglishAnd when that happens, the feeling is ecstatic and we reach for metaphors of up and down to explain these feelings.
Og når det skjer, er følelsen ekstatisk og vi søker over alt etter metaforer for å forklare disse følelsene.
EnglishBut there were no maps, no maps of roads, no maps showing hospitals, no way for help to reach the cyclone victims.
Men området var ikke kartlagt, ingen kart av veier, ingen kart som viste sykehus, ingen måte å hjelpe syklonofrene på.
EnglishPress the down arrow until you reach the “Insert table” menu item, and press the right arrow key to open the sub-menu.
Press the down arrow until you reach the “Insert table” menu item, and press the right arrow key to open the sub-menu.
EnglishPress Alt + Shift + F to activate the File menu, and press the down arrow key until you reach the “Page setup” option.
Press Alt + Shift + F to activate the File menu, and press the down arrow key until you reach the “Page setup” option.
EnglishWhat happened to me might have been catastrophic, if not for the fact that I was in reach of good surgical access.
Det som skjedde med meg kunne ha vært katastrofalt, hvis det ikke var for det at jeg var i nærheten av god kirurgisk behandling.
EnglishA professional psychic who speaks to dead people, she can't reach me?
En profesjonell synsk som snakker med de døde, klarer ikke å få tak i meg? (Latter) Jeg lever, som dere kanskje har lagt merke til.
EnglishWhenever your earnings reach 400 RMB, you'll be paid in the following month, as long as there are no holds on your account.
Når inntekten din når 400 RMB, mottar du betalingen måneden etter, så lenge det ikke er noen blokkeringer på kontoen din.