"slight" translation into Norwegian

EN

"slight" in Norwegian

EN slight
volume_up
{adjective}

slight (also: small)
volume_up
liten {adj.}
I have a slight office supply addiction, but that's another talk.
Jeg har en liten kontorrekvisita-avhengighet, men det er en annen diskusjon.
slight (also: minimal)

Synonyms (English) for "slight":

slight

Context sentences for "slight" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA slight processing delay may occur when funds are issued by Google.
En mindre behandlingsforsinkelse kan oppstå når midlene utstedes av Google.
EnglishI remember first feeling slight surprise.
Jeg husker den første følelse av overraskelse.
EnglishLikewise, picture selections made in Google Talk will be reflected in your Gmail interface, though there might be a slight delay for the change to take effect.
På samme måte blir bilder som velges i Google Talk, gjenspeilet i Gmail-grensesnittet, selv om det kan ta litt tid før endringene vises.