EN

study {noun}

volume_up
A transdisciplinary study of cooperation?
Et trans-disiplinært studie om samarbeid?
The government of India has discovered or published a study to show that this is the healthiest building in New Delhi.
Styresmaktene i India har oppdaget eller publisert en studie som viser at dette er den sunneste bygningen i New Delhi.
And, by the way, a recent study shows that mothers prefer the smell of the dirty diapers of their own baby.
Og forresten, en nyere studie viser at mødre foretrekker lukten av de skitne bleiene til sin egen baby.
A transdisciplinary study of cooperation?
Et trans-disiplinært studie om samarbeid?
The government of India has discovered or published a study to show that this is the healthiest building in New Delhi.
Styresmaktene i India har oppdaget eller publisert en studie som viser at dette er den sunneste bygningen i New Delhi.
And, by the way, a recent study shows that mothers prefer the smell of the dirty diapers of their own baby.
Og forresten, en nyere studie viser at mødre foretrekker lukten av de skitne bleiene til sin egen baby.

Context sentences for "study" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe way I want to do this is to build a facility where I can study this.
Måten jeg ønsker å gjøre dette er å bygge en fasilitet hvor jeg kan studere dette.
EnglishAnd I study that in the natural world, the interconnectedness of species.
Og jeg studerer dette i den naturlige verden, samhørigheten mellom artene.
EnglishSelf-study, self-exploration, self-empowerment: these are the virtues of a great education.
Selvstudium, selvutforskning, selvstyrking: disse er nøklene til en flott utdanning.
EnglishI'm a PhD student at MIT, and I happen to study atmospheric science.
Jeg er en PhD student ved MIT, og tilfeldigvis studerer jeg aerologi.
EnglishExamples: Johnson family, Economics study group, party planning committee
Eksempler: familien Jensen, kollokviegruppen, festkomitéen
English5:11 So I study social media, which means, to a first approximation, I watch people argue.
5:11 Så studerer jeg sosiale medier, noe som mer eller mindre betyr at jeg ser på mens folk krangler.
EnglishShe managed to study English and learn that as a foreign language.
Hun klarte å studere engelsk og lærte seg det som andrespråk.
English7:24 Well many scientists who study religion take this view.
7:24 Vel, mange forskere som studerer religion har dette synet.
English0:11 Well, as Chris pointed out, I study the human brain, the functions and structure of the human brain.
0:11 Som Chris påpekte så studerer jeg menneskehjernen -- funksjonen og strukturen til menneskehjernen.
EnglishAnd, by the way, a recent study shows that mothers prefer the smell of the dirty diapers of their own baby.
Og forresten, en nyere studie viser at mødre foretrekker lukten av de skitne bleiene til sin egen baby.
English0:51 OK, so how do you study this mysterious organ?
0:51 OK, så hvordan undersøker man dette mystiske organet?
EnglishAnd I said, no, you really ought to study brains.
Og jeg sa nei, det dere bør gjøre er å studere hjerner.
EnglishAnd this study has been published on September 8, 2008, and it's available on the government of India website.
Og denne studien ble publisert 8.september 2008, og er tilgjengelig på nettsiden til de indiske styresmaktene.
EnglishI'm an ecologist, and I study complexity.
Jeg er en økolog, og jeg studere kompleksitet.
EnglishThe government of India has discovered or published a study to show that this is the healthiest building in New Delhi.
Styresmaktene i India har oppdaget eller publisert en studie som viser at dette er den sunneste bygningen i New Delhi.
EnglishA transdisciplinary study of cooperation?
EnglishWe need someone to come and study it.
Vi trenger noen som kan komme og studere den.
English0:11 I grew up to study the brain because I have a brother who has been diagnosed with a brain disorder: schizophrenia.
0:11 Allerede som liten var jeg bestemt på å bli hjerneforsker, fordi min bror hadde en hjerneforstyrrelse: schizofreni.
EnglishA recent study at Uppsala University in Sweden found that it's very difficult to frown when looking at someone who smiles.
Et nylig studie ved Uppsala Universitet i Sverige fant ut at det er veldig vanskelig å være trist når du ser på noen smile.
EnglishHow many brain scientists have the opportunity to study their own brain from the inside out?"
(Latter) "Det er så kult! Hvor mange hjerneforskere har anledning til å studere hjernen sin fra innsiden? (Latter)
Other dictionary words