"temporary" translation into Norwegian

EN

"temporary" in Norwegian

EN temporary
volume_up
{adjective}

temporary (also: interim, acting, temporal)
This represents a temporary email address, which you do not need to feel alarmed about.
Dette er en midlertidig e-postadresse, som du ikke trenger å bry deg om.
Please note that these lockouts are temporary, and you will be able to access your account again within 24 hours.
Låsingen er midlertidig, og du får tilgang til kontoen igjen i løpet av et døgn.
Additionally, our crawlers might have discovered a temporary URL that is no longer used for one of your pages.
Søkerobotene våre kan i tillegg ha funnet en midlertidig nettadresse som ikke lenger brukes for en av sidene dine.

Synonyms (English) for "temporary":

temporary

Context sentences for "temporary" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you're still unable to install Google Chrome, try changing your temporary directory.
Hvis du fremdeles ikke kan installere Google Chrome, kan du prøve å endre katalog for midlertidige filer.
EnglishThis error may also occur if your temporary directory is unavailable during the installation process.
Denne feilen kan også oppstå hvis katalogen for midlertidige filer ikke er tilgjengelig under installasjonsprosessen.
EnglishYour credit card won't be charged (but you may see temporary authorization charges on your credit card statement).
Betalingskortet ditt blir ikke debitert (men du kan se midlertidige autoriseringstrekk på kortutskriften).
EnglishCheck the permission for your temporary folder.
Kontroller tillatelsene for den midlertidige mappen.
EnglishTry changing the location of your temporary directory to see if this fixes the issue: Go to the Start menu > Run.
Prøv å endre plassering for den midlertidige katalogen for å se om dette løser problemet: Gå til Start-menyen og velg Kjør.
EnglishIn order to be able to move data manually from your temporary account into another account, you will first need to rename your temporary account.
For å kunne flytte data manuelt fra den midlertidige kontoen til en annen konto, må du først gi nytt navn til den midlertidige kontoen.
EnglishClear up hard drive space by deleting unnecessary files, such as temporary files, browser cache files, or old documents and programs.
Frigjør plass ved å slette unødvendige filer, som for eksempel midlertidige filer, filer fra mellomlageret i nettleseren eller gamle dokumenter og programmer.
EnglishYour Chromebook will ask you once per site if this eligibility and a temporary machine identifier (as part of a certificate from Google) can be shared with the site.
Chromebooken din spør deg én gang per nettsted om denne berettigelsen og den midlertidige maskinidentifikatoren (som del av et sertifikat fra Google) kan deles med nettstedet.
EnglishIf you're almost out of disk space, you'll see a message appear in your Files app: "Caution: These files are temporary and may be automatically deleted to free up disk space."
Hvis du er nesten tom for diskplass, ser du en melding i Filer-appen: «Advarsel: Disse filene er midlertidige og kan bli slettet automatisk for å frigjøre diskplass.»
EnglishIf you're an Internet Explorer user and are still having problems after restarting your computer, it may be necessary to restore the 'Temporary Internet files' folder on your computer.
Dersom du bruker Internet Explorer og fortsatt har problemer etter at du har startet maskinen på nytt, kan det være at du må gjenopprette mappen Midlertidige internettfiler.

Other dictionary words