"tie" translation into Norwegian

EN

"tie" in Norwegian

NO
NO
NO
NO

"tie stille" in English

EN

tie {noun}

volume_up
The girls were dressed in their Sunday best, and the fathers traded in their yellow and blue jumpsuits for shirts and ties.
Jentene var kledd i sine fineste søndagssklær, og fedrene byttet inn sine gule og blå overaller med skjorte og slips.
NO

tie stille {verb}

volume_up

Context sentences for "tie" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

English1:10 This is the way that most of us were taught to tie our shoes.
1:10 Dette er måten de fleste av oss har blitt lært å knyte skoene.
EnglishThese explanations tie back to recommendations from friends, and recommendations based on your personal tastes.
Disse anbefalingene er basert på anbefalinger fra venner og de stedene du selv foretrekker.
EnglishAs it turns out, there's a strong form and a weak form of this knot, and we were taught to tie the weak form.
Det viser seg, at det er en sterk og en svak versjon av denne knuten, og vi har lært den svake versjonen.
EnglishHow does smart pricing tie in to the revenue share I’m paid?
Du vil kanskje også lese vår bloggserie i to deler for finne ut hva eventuelle inntektssvingninger i kontoen skyldes.
EnglishBut how could something tie them together?
Ingen tvil her. Hvilke teorier vil vi anvende for å se på fenomenet her? Vel, mange teorier faktisk. Men hvordan kan de bli knyttet sammen?