"to transfer" translation into Norwegian

EN

"to transfer" in Norwegian

EN

to transfer [transferred|transferred] {verb}

volume_up
We can transfer your applications between Google Play Developer accounts.
Vi kan overføre appene dine mellom utviklerkontoene dine på Google Play.
We cannot transfer balances from your current account to a new account.
Vi kan ikke overføre saldo fra den nåværende kontoen din til en ny konto.
Uncheck Restrict Distribution for all apps you want to transfer.
Fjern avmerkingen for «Begrens distribusjon» for alle appene du vil overføre.

Context sentences for "to transfer" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishNote that after sending the wire transfer, it cannot be diverted to another bank.
Merk: Når bankoverføringen har startet, kan den ikke omdirigeres til en annen bank.
EnglishYou can transfer supported content to Story HD using the provided USB cable or SD card.
Du kan overføre støttet innhold til Story HD med en USB-kabel eller SD-kort.
EnglishDevelopers in the locations listed below will receive payouts through wire transfer:
Utviklere på stedene som er oppført nedenfor, kan motta utbetalinger via bankoverføring:
EnglishI had to make a transfer at the 53rd St. stop where there are these two giant escalators.
Jeg måtte skifte på holdeplassen ved 53.gate hvor det er to gigantiske rulletrapper.
EnglishYou'll need to prepare both developer accounts to submit your app transfer.
Du må forberede begge utviklerkontoene for å starte appoverføringen din.
EnglishYou can transfer books on Google Play to supported eReaders following the steps listed below.
Du kan overføre bøker på Google Play til lesebrett ved å følge trinnene nedenfor.
EnglishYour revenue will be paid out once a month through a wire transfer to your bank account.
Inntektene dine utbetales én gang i måneden via en bankoverføring til bankkontoen din.
EnglishWe can transfer your applications between Google Play Developer accounts.
Vi kan overføre appene dine mellom utviklerkontoene dine på Google Play.
EnglishIf you wish, you can transfer information from your old user profile to your new one.
Du kan overføre informasjon fra den gamle brukerprofilen til den nye.
EnglishWe cannot transfer balances from your current account to a new account.
Vi kan ikke overføre saldo fra den nåværende kontoen din til en ny konto.
EnglishIn order to begin the transfer, please use this checklist as a guide.
For å starte overføringen, kan du bruke denne sjekklisten som veiledning.
EnglishUncheck Restrict Distribution for all apps you want to transfer.
Fjern avmerkingen for «Begrens distribusjon» for alle appene du vil overføre.
EnglishYou can transfer books to supported eReaders and upload files to read on Google Play Books.
Du kan overføre bøker til støttede lesebrett, og laste opp filer du kan lese på Google Play Bøker.
EnglishElectronic funds transfer is available in the following countries:
Elektronisk overføring av midler er tilgjengelig i følgende land:
EnglishCan I transfer the storage to other users in my domain or pool the storage?
Kan jeg overføre lagringen til andre brukere på domenet mitt, eller bygge opp et stort forråd av lagring?
EnglishIn certain locations, Google Play Merchants will receive payouts through a wire transfer from Google.
På visse steder kan Google Play-selgere motta utbetalinger via bankoverføring fra Google.
EnglishLearn more information about receiving payments by wire transfer.
Learn more information about receiving payments by wire transfer.
EnglishSee Receiving payouts via wire transfer for more information.
Se artikkelen Mottak av utbetalinger via bankoverføring (over utkastet) for mer informasjon.
EnglishLearn how to transfer ownership of your Google+ page.
Finn ut hvordan du overfører eierskapet ditt til Google+-siden til andre.
EnglishA wire transfer is a method of electronic funds transfer.
En bankoverføring er en metode for elektronisk overføring av midler.