"transmit" translation into Norwegian

EN

"transmit" in Norwegian

See the example sentences for the use of "transmit" in context.

English-Norwegian dictionary

Context sentences for "transmit" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishNote: Your Chromebook only uses the mobile network to transmit data when no other networks are connected.
Merk: Chromebook bruker bare det mobile nettverket til å sende data hvis ingen andre nettverk er tilkoblet.
EnglishI have been able, through careful invention, to transmit, with the mere flick of a switch, electricity across the ether.
Nitidig oppfinnsomhet har satt meg i stand til å, ved bare å skru på en bryter, overføre elektrisitet gjennom eteren.
EnglishThese changes will allow us to ensure users can buy your apps and we can transmit payments to you in a reliable fashion.
Med disse endringene kan vi påse at brukere kan kjøpe appene dine, og at vi kan overføre betalinger til deg på en sikker måte.
EnglishAnd I want to tell a few stories because I believe that stories are the way that we transmit information, where it goes into our bodies.
Og jeg vil fortelle noen historier fordi jeg tror at historier er den måten vi overfører informasjon på, hvor den trenger inn i kroppen vår.
EnglishAnd it turns out that a sound like this is the most energy efficient and practical way to transmit their call across the fields and savannahs.
Og det viser seg at en lyd som denne er den mest energieffektive og praktiske måten å overføre deres lokketone på tvers av enger og savanner.
EnglishCrash reports transmit information about Origin crashes, including the time and approximate location of the crash, as well as information about your device.
Krasjrapporter overfører informasjon om krasjer i Origin, herunder tidspunkt og omtrentlig plassering hvor krasjet skjedde, samt informasjon om enheten.