"whether" translation into Norwegian

EN

"whether" in Norwegian

EN whether
volume_up
{conjunction}

1. general

whether
volume_up
enten {conj.}
You might say it's a recipe for the future of good food, whether we're talking about bass or beef cattle.
Du kan si det er en oppskrift for framtidens gode mat, enten vi snakker om havabbor eller kjøttfe.
Whether you use tabs or not, all messages are automatically sorted into one of the five different categories.
Enten du bruker fanene eller ei, blir alle e-poster automatisk sortert i en av de fem ulike kategoriene.
Whether it’s extra turns, accessories, or a level up, you can give and get help from your friends with game gifts.
Med spillgaver kan du gi og få hjelp fra vennene dine, enten det er ekstra runder, tilbehør eller en nivåøkning,

2. "introducing indirect questions"

whether (also: if)
volume_up
om {conj.}
Social ads: Choose whether or not to show +1 features and social annotations in ads.
Sosiale annonser: Velg om du ønsker å vise +1-funksjoner og sosiale kommentarer i annonser.
Gmail checks whether emails are correctly authenticated.
Gmail kontrollerer om e-posten er skikkelig kontrollert og bekreftet.
Whether you believe it's true or not -- it really didn't matter to me.
Om dere tror den er sann eller ikke, det betyr egentlig ikke noe for meg.
whether
You have control over whether you share your location with sites.
Du bestemmer selv hvorvidt du vil oppgi posisjonsinformasjon til nettsteder.
Whether or not there are living organisms there, of course, is an entirely different matter.
Hvorvidt det er levende organismer der, eller ikke, er selvfølgelig en helt annen sak.
Be sure to consider their time constraints and whether they are on a mobile device or a computer.
Tenk over tidsbegrensninger og hvorvidt brukeren benytter en mobilenhet eller datamaskin.

3. "whether or not"

whether
volume_up
enten {conj.} (enten eller ei)
You might say it's a recipe for the future of good food, whether we're talking about bass or beef cattle.
Du kan si det er en oppskrift for framtidens gode mat, enten vi snakker om havabbor eller kjøttfe.
Whether you use tabs or not, all messages are automatically sorted into one of the five different categories.
Enten du bruker fanene eller ei, blir alle e-poster automatisk sortert i en av de fem ulike kategoriene.
Whether it’s extra turns, accessories, or a level up, you can give and get help from your friends with game gifts.
Med spillgaver kan du gi og få hjelp fra vennene dine, enten det er ekstra runder, tilbehør eller en nivåøkning,

Context sentences for "whether" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishGoogle Chrome lets you know whether your connection is fully encrypted.
Google Chrome sier i fra hvis tilkoblingen din er fullstendig kryptert.
EnglishWhether you're new to the AdSense world, or you're a long time publisher, these insights are highly beneficial.
Denne innsikten er svært nyttig både for nye AdSense-brukere og erfarne utgivere.
EnglishIf you have owner permissions, you can change whether usage statistics and crash reports are sent at any time.
Hvis du har eiertillatelser, kan du når som helst deaktivere sending av bruksstatistikk og programstopprapporter.
EnglishRecent mode fetches the last 30 days of mail, regardless of whether it's been sent to another POP client already.
Recent mode fetches the last 30 days of mail, regardless of whether it's been sent to another POP client already.
EnglishCheck whether you're signed in on your Chrome device with the same Google Account that was used to connect the printer.
Kontrollér at du har logget deg på Chrome-enheten med den samme Google-kontoen som du brukte for å koble til skriveren.
EnglishOn this page, what you enter into the email field depends on whether or not you have already chosen a new email address to use with your conflicting account:
På denne siden må du oppgi e-postadressen som skal brukes med konfliktkontoen:
EnglishSo, whether you’re sending a message to your friend or having a video call with your family, Hangouts makes keeping in touch easy!
Send en melding til en venn eller delta i videosamtaler med familien din – med Hangouts er det lett å holde kontakten!
EnglishWhat's the formula that we can use in any situation to determine what we should do, whether we should use that guy's data or not?
Hva er formelen som vi kan bruke i enhver situasjon for å avgjøre hva vi burde gjøre, hvis vi burde bruke denne fyrens data eller ikke?
EnglishPriority inbox: If you are using Priority Inbox, messages in conversation lists may also indicate whether Gmail or you have marked them as important.
Priority inbox: If you are using Priority Inbox, messages in conversation lists may also indicate whether Gmail or you have marked them as important.
EnglishIf you've confirmed that you're going to the right web address, check whether you can open the same webpage in another browser, such as Internet Explorer or Firefox.
Hvis du er sikker på at nettadressen er riktig, kan du prøve å åpne den i en annen nettleser, som for eksempel Internet Explorer eller Firefox.
EnglishIf you've confirmed that you're going to the right web address, check whether you can open the same webpage on another computer connected to your network.
Når du har bekreftet at du er på riktig nettadresse, kan du kontrollere at du kan åpne samme nettside på en annen datamaskin som er koblet til nettverket.
EnglishAs with other Google ads, you earn based on whether the expandable ads on your site are priced on a cost-per-click (CPC) or cost-per-impression (CPM) basis.
Inntektene du får fra utvidbare annonser på nettstedet ditt, beregnes ut fra kostnad per klikk (CPC) eller kostnad per visning (CPM) på samme måte som for andre Google-annonser.
English5:54 So, this -- what I saw, on every single mantis shrimp limb, whether it's a spearer or a smasher, is a beautiful saddle-shaped structure right on the top surface of the limb.
5:54 Så, det jeg så, var at på hvert eneste mantisrekelem,- -hos både spidderne og knuserne,- -var det en vakker sadelformet struktur- -på overdelen av lemmet.
EnglishTo facilitate and quicken the review of individual ads and choose whether to let them show on your pages or not, there are keyboard shortcuts available for the Ad review center.
Hurtigtastene i annonsevurderingssenteret gjør at du enklere og raskere kan evaluere individuelle annonser og velge hvilke som skal vises og ikke på sidene dine.
EnglishPeople accessing documents within their own domain will always show up by name, whether they've been given individual access or they've been added as part of the entire domain.
People accessing documents within their own domain will always show up by name, whether they've been given individual access or they've been added as part of the entire domain.