"yeah" translation into Norwegian

EN

"yeah" in Norwegian

volume_up
yeah {interj.}
NO
EN

yeah {interjection}

volume_up
1. "yes"
yeah (also: yes)
And, yeah, we can look back in retrospect and say, yeah, ha-ha, you know -- it's all microfilm.
Og, ja, vi kan i ettertid si at, ja, ha ha, -- det er jo det samme som mikrofilm, vet du.
3:46 He said, "Yeah, feathers, skin, bone meal, scraps, dried and processed into feed."
3:46 Han svarte: "Ja. Fjær, hud, beinmel og avskjær, tørket og behandlet til fôr."
Hey, get over the fucking -- yeah, yeah.
Hei, kom deg over det faens -- ja nettopp.

Context sentences for "yeah" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

English3:46 He said, "Yeah, feathers, skin, bone meal, scraps, dried and processed into feed."
3:46 Han svarte: "Ja. Fjær, hud, beinmel og avskjær, tørket og behandlet til fôr."
English2:35 CO: Yeah, but we don't even know what houses are accepting help at this point.
2:35 CO: Ja, men vi vet ikke hvilke hus som tar i mot hjelp akkurat nå.
EnglishAnd yeah, I even turned the house on top of the island red to make it look more Swedish.
Jeg gjorde til og med huset på toppen av øya rødt for å få det til å se mer svenskt ut.
English15:58 AM: Yeah, I definitely have to be moving, and balance is a little bit of an art in them.
15:58 AM: Ja, jeg må definitivt bevege meg, og balanse er en kunstform i dem.
EnglishAnd, yeah, we can look back in retrospect and say, yeah, ha-ha, you know -- it's all microfilm.
Og, ja, vi kan i ettertid si at, ja, ha ha, -- det er jo det samme som mikrofilm, vet du.
EnglishYeah, no, really, this was like aah -- why didn't I remember this?
Ja, nei, det var liksom ååh -- hvorfor husket jeg ikke dette?
EnglishAnd I looked down at this Sculpey, and I thought, maybe, yeah, maybe I could make my own dodo skull.
Og jeg så på denne leira og jeg tenkte, kanskje, ja, kanskje jeg kunne lage min egen dodohodeskalle
EnglishTom Green: Yeah.
Det er et trekk fra tv-spillet "Star Fox." "Star Fox 20"? (Assistent: "Star Fox 64".) Tom Green: Ja.
English4:03 MM: Yeah, we're building a tool that makes it really easy for publishers right now to build this content.
4:03 MM: Ja, vi bygger et verktøy som gjøre det veldig enkelt for forlag å lage slike bøker.
EnglishThe cell phone is -- yeah, you have to look down on it and all that, but it's also kind of a nervous habit.
Mobiltelefonen er -- ja, du må se ned på den og alt det der, men den er også en form for nervøs vane.
English11:04 FW: Sometimes I share that information, yeah.
11:04 FW: Noen ganger deler jeg den informasjonen, ja.
EnglishYeah, I'm sure a lot of you have heard that too.
Ja, jeg er sikker på at mange av dere har hørt den før.
EnglishSo I said, "Yeah, I'll leave it here for two months.
Og jeg sa: "Ja, jeg lar den bli her i to måneder.
EnglishLook in the gray areas, and see if you seem to see something sort of shadowy moving in there -- yeah, it's amazing.
Se på de grå områdene, og se om dere kan skimte noe slags skyggeaktig bevege seg der -- ja! Det er utrolig.
English5:08 And I said, "Yeah, it's, I don't know."
5:08 Og jeg svarte, "Tja, det er, jeg vet ikke helt."
English17:18 And I said, "Yeah, it happens by itself.""How
17:18 Og jeg sa, "Ja, det skjer av seg selv."
English3:26 ♫ Yeah, that would piss off the R-I-A-A ♫
3:26 ♫ Ja det ville virkelig irritere R-I-A-A ♫
EnglishYeah, so seeds that could save your life. ~~~ You know?
Englishand I said, "Yeah."
Bort til meg kom det en hyggelig ung man ved navn Tim Berners-Lee som sa, "Er du Ian Ritchie?", og jeg sa, "Ja."
English(Laughter) Yeah, that's a terrifying result.

Synonyms (English) for "yeah":

yeah
English
Other dictionary words