"year" translation into Norwegian

EN

"year" in Norwegian

NO
NO
EN

year {noun}

volume_up
Year after year, after year, after year, they're more innovative than all their competition.
År etter år etter år etter år - så er de mer innovative enn alle sine konkurrenter.
June 1st this year marked the one-year anniversary of the Monson tornado.
1. juni i år markerte ettårsdagen til tornadoen i Monson.
There was an eight year-old girl, a 10 year-old girl.
Det var en åtte år gammel jente, og en 10 år gammel jente.

Context sentences for "year" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

English7:55 I took a seminar in this year with an acting teacher named Judith Weston.
7:55 Jeg var med på et kurs tidligere i år med en dramalærer som het Judith Weston.
EnglishWell, last year, this property had 600,000 birds on it, more than 250 different species.
"I fjor rommet denne eiendommen 600.000 fugler, mer enn 250 forskjellige arter."
EnglishAnd then I decided I'd dedicate my life to saving one million people every year.
Det var da jeg bestemte meg for å vie mitt liv til å redde en million mennesker hvert år.
EnglishI spent the last year practicing public speaking every chance I could get.
Jeg tilbrakte fjoråret med å øve på å snakke offentlig ved hver mulighet jeg hadde.
EnglishIf you think of it, children starting school this year will be retiring in 2065.
Tenk på at barn som begynner på skolen i år skal pensjonere seg i 2065.
EnglishAnd that was the year that they restored and re-released "Lawrence of Arabia."
Og det var året da de restaurerte og ga ut "Lawrence of Arabia" på nytt.
English12:44 CA: And in the last year, tell us one hopeful thing that you've seen happening.
12:44 CA: Og fortell oss en ting som gir håp fra det siste året som du har sett skje.
EnglishSOPA is simply a reversion of COICA, which was purposed last year, which did not pass.
SOPA er bare en revisjon av COICA, som ble foreslått i fjor, og som ikke gikk gjennom.
EnglishWait till you see, maybe next year, what kind of windows we've invented.
Vent til du ser, kanskje til neste år, hva slags vinduer vi har funnet opp.
English0:11 So a few weeks ago, a friend of mine gave this toy car to his 8-year-old son.
0:11 For et par uker siden ga en kamerat av meg en lekebil til den åtte år gamle sønnen sin.
EnglishLast year on climate, for example, we had the highest global emissions ever.
I fjor, med hensyn til klima for eksempel, vi har de høyeste globale utslippene noensinne.
EnglishYear after year, after year, after year, they're more innovative than all their competition.
År etter år etter år etter år - så er de mer innovative enn alle sine konkurrenter.
English0:52 On the 10th of September last year we turned the machine on for the first time.
0:52 Den 10. september i fjor skrudde vi på maskinen for første gang.
English5:33 A year later, I was listening to all the noise about the Middle East conflict.
5:33 Et år senere hørte jeg på all støyen om konflikten i midtøsten.
EnglishWe're giving full four-year scholarships to girls from villages that we see with potential.
Vi gir fireårige fulltids-stipender til landsbyjenter vi ser har potensiale.
EnglishMore than 700,000 children in the United States aged 18 and under begin smoking every year.
Mer enn 700 000 barn i USA i alderen 18 og under begynner å røyke hvert år.
EnglishOnce you opt-in, you’ll receive the AdSense newsletter about eight times a year.
Når du har registrert deg, kommer du til å motta AdSense-nyhetsbrevet omtrent åtte ganger i året.
EnglishMore than 400,000 people die in the United States every year from smoking cigarettes.
Mer enn 400.000 mennesker dør i USA hvert år av å røyke sigaretter.
EnglishAnd remember, one towel per person for one year -- 571,230,000 pounds of paper.
Og husk, ett tørk per person i ett år - 259,106,000 kilo papir.
EnglishA year later, the exhibition was displayed in front of the city hall of Paris.
Et år senere, ble hele utstillingen vist foran rådhuset i Paris.

Synonyms (English) for "year":

year
years
leap year
Other dictionary words