"years" translation into Norwegian

EN

"years" in Norwegian

NO
NO
EN

years {plural}

volume_up
They played dice games for 18 years, we've been playing Warcraft for 16 years.
De spilte terningspill i 18 år, vi har spilt Warcraft i 16 år.
And in 29 years -- I'm very grateful to tell you I've never lost one in 29 years.
Og etter 29 år -- er jeg takknemlig for å kunne si at jeg ikke har mistet en eneste en -- på 29 år.
We've been out for two and a half years, and we've got about another two and a half years yet to go.
Vi har vært ute i to og et halvt år, og har omtrent to og et halvt år igjen.

Context sentences for "years" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI used to teach people how to write computer programs in New Delhi, 14 years ago.
Jeg pleide å undervise folk i å skrive dataprogrammer i New Delhi, for 14 år siden.
EnglishHe's better at arguing than you are, having had thousands of years to practice."
Han er bedre å krangle enn det du er, han har hatt tusener av år til å øve."
English12:14 So, I take my inspiration from something that happened 2,500 years ago.
12:14 Derfor henter jeg min inspirasjon fra noe som skjedde for 2 500 år siden.
EnglishIt took nature 100 million years to make the ape stand up and become Homo sapiens.
Det tok naturen 100 millioner år å få apen til å reise seg og bli til Homo sapiens.
EnglishIn the past 10 years, five million people have died due to a war in the east.
De siste 10 årene har 5 millioner mennesker mistet livet på grunn av en krig i øst.
English(Laughter) Which just, I hope in 100 years, people will look back and go, "Wow."
(Latter) Noe som jeg håper at om hundre år folk vil se tilbake på og tenke, "Utrolig!"
EnglishThen from about 600 to 800 million years ago, multi-celled organisms appear.
Så, for rundt 600 - 800 millioner år siden, dukket det opp flercellede organismer.
EnglishThe whole world, at 1.2 trillion estimated reserves, only gives us about 45 years.
Med hele verdens 1,2 trillioner fat i estimerte reserver, får vi bare omtrent 45 år.
EnglishI suspect we are now reaching the end of 400 years when Western power was enough.
Jeg mistenker at vi nærmer oss slutten på 400 år der Vestlig makt var nok.
EnglishShe did this on the "Larry King Live" show on CNN six and a half years ago.
Hun gjorde dette på Larry King Live Show på CNN for seks og et halvt år siden.
English0:59 Does it really lead to a single ancestor some 20, 25,000 years ago?
0:59 Kommer det til å lede til en enkelt stamfar for sånn 20-25,000 år tilbake?
EnglishI actually had done some research a few years before -- it's why the folder was there.
Jeg hadde faktisk undersøkt litt noen år tidligere -- det er derfor mappen var der.
EnglishAfter 20 years, we see emerging the debris accumulation zone of the North Pacific Gyre.
Etter 20 år, ser vi avfallet dukke opp og samles i Nordre Stillehavs-strømmen.
English1:13 For the past 50 years, we've been fishing the seas like we clear-cut forests.
1:13 De siste 50 årene har vi fisket i havet som vi har drevet snauhogst.
EnglishWe seem to be the only species in four billion years to have this gift.
Det ser ut til at vi er den eneste arten på 4 milliarder år som har denne gaven.
EnglishThirty years ago, most of the food was largely local and largely fresh.
For 30 år siden var mesteparten av maten hovedsaklig lokal, og vanligvis fersk.
English0:15 The decorative use of wire in southern Africa dates back hundreds of years.
0:15 Bruken av ledninger som dekorasjon det sørlige Afrika dateres hundrevis av år tilbake.
EnglishThe first is that we have fossils of algae from 3.5 billion years ago.
Det første beviset er at vi har fossiler av alger som er 3,5 milliard år gamle.
EnglishFace-to-face communication has been fine-tuned by millions of years of evolution.
Ansikt til ansikt kommunikasjon har blitt raffinert gjennom millioner av år med utvikling.
EnglishAnd there is technology coming online, not 10, 20 years from now, right now.
Og det er teknologi på vei online, ikke om 10, 20 år fra nå, akkurat nå.

Synonyms (English) for "years":

years
year
leap year