"yes" translation into Norwegian

EN

"yes" in Norwegian

volume_up
yes {interj.}
NO
NO
NO

"yes" in English

volume_up
yes {interj.}
EN
EN

yes {interjection}

volume_up
yes
yes (also: yeah)
Yes, provided that you have the rights to monetize this content.
Ja, forutsatt at du har rettigheter til å tjene penger på det aktuelle innholdet.
Yes, in this case you'll need to change your AdSense code in order to integrate.
Ja, i dette tilfellet må du endre AdSense-koden din for å kunne integrere.
If you answered 'Yes' for any of the above, give details."
Hvis du svarte "Ja" på et av ovenstående spørsmål, gi utfyllende svar."
NO

yes {interjection}

volume_up
yes (also: ja)

Context sentences for "yes" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishYes, in this case you'll need to change your AdSense code in order to integrate.
Ja, i dette tilfellet må du endre AdSense-koden din for å kunne integrere.
EnglishAnd yes, on a scale from one to over-trusting, I am pretty damn naive.
Og ja, på en skala som går fra en til over-tillitsfull, jeg er ganske forbanna naiv.
EnglishYes, you can temporarily hold your payments by setting a self-hold in your account.
Ja, du kan selv holde tilbake betalingene midlertidig i kontoen din.
EnglishYes, provided that you have the rights to monetize this content.
Ja, forutsatt at du har rettigheter til å tjene penger på det aktuelle innholdet.
English4:59 Yes, point five, OK, OK, OK! (Laughter) I'm a designer, that's all, of Christmas gifts.
4:59 Ja, komma fem, OK, OK, OK! (Latter) Jeg er en designer, det er alt, av julegaver.
EnglishAnd yes, you also interact using natural gestures, both hands, etc.
Og ja, her samhandler du også med naturlige gester, begge hender, osv.
EnglishI raise the angle of vision, but it's still very -- selfish, selfish, egoiste -- yes, selfish.
Jeg øker vinkelen på synet, men det er stadig veldig -- selvisk, egoistisk -- ja selvisk.
EnglishEarlier that week, I had taken a rather hard knock during late spring skiing -- yes, I fell.
Tidligere den uken, hadde jeg fått et ganske hardt slag sent på våren på ski -- ja, jeg falt.
EnglishIf you answered 'Yes' for any of the above, give details."
Hvis du svarte "Ja" på et av ovenstående spørsmål, gi utfyllende svar."
English(Video) Yes, it is a scrambled egg.
Translated by Knut Harg Reviewed by Einar Berg 0:11 Først, en video Ja, det er eggerøre.
EnglishThe full piece premiered a few weeks later (yes, on YouTube!).
Hele stykket har premiere 7.april (2011) (ja, på YouTube!).
EnglishJust click Yes that was me! to respond to the question "Do you recognize this unusual activity?"
Bare klikk på Ja, det var meg! for å svare på spørsmålet «Kjenner du igjen denne uvanlige aktiviteten?»
EnglishYes, they gave 12 monkeys a typewriter for a week, and after a week, they only used it as a bathroom.
Ja, de ga 12 aper hver sin skrivemaskin i 1 uke, og etter denne uken, brukte de den kun som toalett.
EnglishA: Yes, but you can choose how much or how little to share.
Sv.: Ja, men du kan velge hvor mye eller lite du vil dele.
EnglishIf prompted to verify your selection, click Yes or OK.
Hvis du blir bedt om å bekrefte valget, klikker du Ja eller OK.
English(Laughter) (Applause) So I wrote this high school kid back immediately, and I said, "Yes, you are correct.
(Latter) (Applaus) Så jeg skrev tilbake med en gang til denne ungdomsskoleeleven, og jeg sa, "Ja, du har rett.
EnglishYes, you must use a free WiFi pass on each flight.
Ja, du må starte en ny økt på hvert fly du reiser med.
EnglishYes, Chromecast was built with portability in mind.
Ja, Chromecast ble utviklet med tanke på flyttbarhet.
English(Applause) Thank you -- yes, I designed the dialog box.
(Applaus) Takk -- ja, jeg designet dialogboksen.
English1:03 ♫ Yes, we might prefer more compatibility ♫
1:03 ♫ Ja, vi foretrekker kanskje mer kompatibilitet ♫