EN

yesterday {adverb}

volume_up
yesterday
Yet that packaging I got in the mail yesterday is going to last for thousands of years.
Men den emballasjen jeg fikk i posten i går vil vare i tusenvis av år.
4:10 Yesterday, Amory Lovins spoke about "infectious repititis."
4:10 I går snakket Amory Lovins om "smittsom repititis."
As we heard yesterday, there's over a billion people hungry.
Som vi hørte i går er det over en billion mennesker som går sultne.

Context sentences for "yesterday" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI really related to what James was saying yesterday, because I'm behind the camera.
Jeg kunne virkelig kjenne meg igjen i det James sa i går, fordi jeg er bak kamera.
EnglishBut yesterday the city called them and said, "Look, you're going to have to tear it down.
Men i går ringte byen dem og sa; "Hør her, vi blir nødt til å ta det ned.
EnglishYet that packaging I got in the mail yesterday is going to last for thousands of years.
Men den emballasjen jeg fikk i posten i går vil vare i tusenvis av år.
English3:13 CO: You sent me to that place on Washington Street yesterday, and now I'm covered in poison ivy.
3:13 CO: Du sendte meg til det stedet på Washington gaten, og nå er jeg dekket i utslett.
EnglishAs we heard yesterday, there's over a billion people hungry.
Som vi hørte i går er det over en billion mennesker som går sultne.
English4:10 Yesterday, Amory Lovins spoke about "infectious repititis."
4:10 I går snakket Amory Lovins om "smittsom repititis."
EnglishI even think Chris said something like this yesterday.
Jeg tror faktisk til og med Chris sa noe sånt i går.
English0:57 And then two weeks ago yesterday, she posted this.
0:57 Og for to uker siden i går, la hun ut dette.
EnglishFollowing off from Helen yesterday, I think this is probably why women are better at multi-tasking.
For å ta opp tråden fra Helene i går, tror jeg dette sannsynligvis er grunnen til at kvinner er flinkere til multi-tasking.
EnglishI'd hoped to be here yesterday, because my father-in-law is in his last, probably, 48 hours before he dies of cancer.
Jeg håpte på å være her i går, fordi svigerfaren min er inne i sine siste, sannsynligvis, 48 timer før han dør av kreft.
EnglishIf you look at the interactions of a human brain, as we heard yesterday from a number of presentations, intelligence is wonderfully interactive.
Hvis dere ser på det som skjer i en menneskelig hjerne, som vi hørte i går i en rekke presentasjoner, er intelligens fantastisk interaktiv.
Englishto be born yesterday
EnglishAnd then they said to half the physicians, they said, "Yesterday you reviewed the patient's case and you realized that you forgot to try one medication.
Til halvparten av legene sa de: I går hadde du en gjennomgang av pasientens journal,- -og du oppdaget at du hadde glemt å prøve ett medikament.
English4:01 Which reminds us, as Rod Brooks was saying yesterday: what we are, what each of us is -- what you are, what I am -- is approximately 100 trillion little cellular robots.
4:01 Den minner oss, som Rod Brooks sa i går: hva vi er, det enhver av oss er -- hva dere er, hva jeg er -- er omkring 100 billioner av små cellulære roboter.
EnglishYesterday, in biological terms. What is it today? Does anybody remember what he told us?
Det var bare 10,000 år siden. I går, i biologisk sammenheng Hva er disse tallene i dag? Noen som husker hva han fortalte oss? 98 prosent. Det er dette vi har gjort med planeten.
EnglishIf you looked at your Promotions tab yesterday and then received eight promotional emails, you’ll see “8 new” next to the word “Promotions” when you check your Gmail today.
Hvis du så gjennom Reklame-fanen din i går og deretter har mottatt åtte nye reklame-e-poster, vil du se "8 nye" ved siden av ordet "Reklame" når du sjekker Gmail-kontoen din i dag.
EnglishAnd here is the flotsam near California State University Long Beach and the diesel plant we visited yesterday.
1:32 Her er ansamlingen i Biona Creek like ved flyplassen i L.A. Og her er drivgodset like ved California State University i Long Beach og avsaltingsanlegget vi besøkte i går.
Other dictionary words