EN

yield {noun}

volume_up
1. finance
yield (also: profit)

Context sentences for "yield" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishFor example, a search for 'tiger' may yield different sets of results and ads depending on keywords entered.
Hvis du for eksempel søker etter «tiger», kan du få ulike resultater og annonser avhengig av hvilke søkeord du har angitt.
EnglishBiological yield is really important.
Biologisk utnyttelsesprosent er veldig viktig.
EnglishTo understand the concept of incremental clicks, you first need to understand that different ad positions have different visibility and can therefore yield different numbers of clicks.
Konseptet tilleggsklikk tar utgangspunkt i at forskjellige annonseplasseringer har ulik synlighet, og dermed kan gi forskjellig antall klikk.
EnglishAnd because 100 percent of what we put in the tool become the final product, even the parts that aren't digested become part of the structure, we're getting incredible yield rates.
Og siden 100 prosent av hva vi putter inn i formen blir det endelige produktet, blir selv de delene som ikke blir fordøyd, en del av strukturen, så vi får utrolige utnyttelsesprosenter.
English2:30 Now, in keeping with today's theme, I'd like to point out -- and something you already know -- that sometimes a small advantage someplace in life can yield tremendous results someplace else.
2:30 Så, i tråd med dagens tema, vil jeg poengtere -- noe dere allerede vet -- at noen ganger kan et lite fortrinn et sted i livet gi fantastiske resultater et annet sted.
Other dictionary words