"24/7" translation into Polish

EN

"24/7" in Polish

volume_up
24/7 [abbreviation]

EN 24/7
volume_up
[abbreviation]

1. "24 hours a day and 7 days a week"

24/7

Context sentences for "24/7" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt's about tracking every facet of life, from sleep to mood to pain, 24/7/365."
Chodzi o śledzenie każdego aspektu życia, od snu przez nastrój aż po ból.
EnglishMedian survivals for the two groups were 25.0 and 24.7 weeks respectively.
Średni czas przeżycia w obu grupach wyniósł odpowiednio 25 i 24, 7 tygodni.
EnglishIt will have the physical capability to operate on a 24/7 basis.
Będzie miało fizyczną zdolność do działania w systemie 24/7.
EnglishSubject: Cybercrime 24/7 emergency contact network
Dotyczy: awaryjnej sieci kontaktowej 24/7 w sprawie cyberprzestępczości
EnglishThe systemic exposures were equivalent to 7 to 24 times the expected systemic exposure in humans.
Ogólnoustrojowe narażenie na lek było od 7 do 24 razy większe niż to, któgoj można się spodziewać u ludzi.
EnglishThe systemic exposures were equivalent to 7 to 24 times the expected systemic exposure in humans.
Ogólnoustrojowa ekspozycja na lek była od 7 do 24 razy większa niż ta, której można się spodziewać u ludzi.
EnglishThe systemic exposures were equivalent to 7 to 24 times the expected systemic exposure in humans.
Ogólnoustrojowe narażenie na lek było od 7 do 24 razy większe niż to, którego można się spodziewać u ludzi.
EnglishQuite often, if you are taken on as a live-in employee, you can be seen as being on call 24/7.
Dość często, jeżeli jesteś zatrudniany jako pracownik do pomocy w domu, musisz być pod telefonem 24 godziny na dobę.
English.: +371 7 33 24 51
sanofi- aventis Latvia SIA Tel.: +371 7 33 24 51 cz
EnglishOpinion on the denominations and technical specifications of euro coins (CON/1997/13)24.7.1997, pdf 14 kB, en
Opinia w sprawie nominałów i specyfikacji technicznych monet euro (CON/1997/13)24.7.1997, pdf 14 kB, en
EnglishAnd I would argue, in the future, we'll have wearable devices in our clothes, monitoring ourselves 24/7.
I uważam, że w przyszłości będziemy mieli urządzenia w ubraniach, które będą nas monitorować przez całą dobę.
Englishmg/ kg administered once every 24 hours for 7-14 days or until the infection is resolved (see section 5.1).
zalecana dawka - 4 mg/ kg mc. podawana raz na dobę przez 7- 14 dni lub do ustąpienia zakażenia (patrz punkt 5. 1).
English7/ 24 6.5 Nature and composition of immediate packaging
Rodzaj i zawartość opakowania bezpośredniego
EnglishRAPEX works 24 hours a day, 7 days a week, which means that there is no delay in notification through RAPEX.
RAPEX działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, co oznacza, że powiadomienia za pomocą RAPEX następują bezzwłocznie.
EnglishDeclaration on Article I-24(7) concerning the European Council decision on the exercise of the Presidency of the Council
Deklaracja odnosząca się do artykułu I-24 ustęp 7 dotycząca decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania Prezydencji Rady
English7/ 24 Patients with renal impairment:
Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek:
EnglishThe percentage of patients experiencing at least one bleeding event in the two treatment groups was 24.9 % and 17.7 %, respectively.
Częstość występowania co najmniej jednego przypadku krwawienia wynosiła w obu grupach odpowiednio 24, 9 % i 17, 7 %.
EnglishEuro area exports of goods and services as a share of GDP were significantly higher in 2011 (24.7%) than the corresponding figures for the United States (13.9%) and Japan (15.9%).
wyniósł 24,7%, czyli znacznie więcej niż w Stanach Zjednoczonych (13,9%) i Japonii (15,9%).
EnglishHow do we collect vital signs and other kinds of information 24 by 7?
Jak zbieramy istotne objawy i innego rodzaju informacje 24x7? ~~~ Jak zdobywamy osobiste bazowe dane na temat tego co zadziała dla was?
EnglishThis TV station broadcasts 24/7 in Chinese and English via satellites over Asia, Europe, Australia and North America.
Ta stacja nadaje za pośrednictwem satelity 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu w języku chińskim i angielskim w Azji, Europie, Australii i Ameryce Północnej.