"above-cited" translation into Polish

EN

"above-cited" in Polish

EN above-cited
volume_up
{adjective}

Similar translations for "above-cited" in Polish

above adjective
above adverb
above preposition
to cite verb

Context sentences for "above-cited" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you experience any of the symptoms amongst those cited above, you should take a tablet of antibiotic.
Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych powyżej objawów, należy przyjąć tabletkę antybiotyku.
EnglishIn short, for the reasons cited above, I am opposed to the possible admission of Guantánamo inmates to the EU.
W skrócie, z wyżej wymienionych powodów jestem przeciwny ewentualnemu przyjęciu więźniów z Guantanamo w UE.