"abrupt" translation into Polish

EN

"abrupt" in Polish

EN abrupt
volume_up
{adjective}

abrupt (also: jerky, precipitate, sharp, sudden)
volume_up
nagły {adj. m}
Abrupt withdrawal of Dafiro has not been associated with a rapid increase in blood pressure.
Nagłe odstawienie produktu Dafiro nie wiązało się z szybkim wzrostem ciśnienia krwi.
Abrupt withdrawal of Exforge has not been associated with a rapid increase in blood pressure.
Nagłe odstawienie produktu Exforge nie wiązało się z szybkim wzrostem ciśnienia krwi.
Abrupt withdrawal of Imprida has not been associated with a rapid increase in blood pressure.
Nagłe odstawienie produktu Imprida nie wiązało się z szybkim wzrostem ciśnienia krwi.
abrupt (also: sudden, unexpected, violent)
volume_up
raptowny {adj. m}
abrupt (also: bluff, unceremonious)
volume_up
obcesowy {adj. m}
abrupt (also: brusque, curt)

Synonyms (English) for "abrupt":

abrupt

Context sentences for "abrupt" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRebound (worsening of symptoms after abrupt discontinuation of treatment) can not be excluded.
Nie można wykluczyć nawrotu (nasilenia objawów po nagłym przerwaniu leczenia).
EnglishAbrupt withdrawal of Dafiro has not been associated with a rapid increase in blood pressure.
Nagłe odstawienie produktu Dafiro nie wiązało się z szybkim wzrostem ciśnienia krwi.
EnglishAbrupt withdrawal of Exforge has not been associated with a rapid increase in blood pressure.
Nagłe odstawienie produktu Exforge nie wiązało się z szybkim wzrostem ciśnienia krwi.
EnglishAbrupt withdrawal of Imprida has not been associated with a rapid increase in blood pressure.
Nagłe odstawienie produktu Imprida nie wiązało się z szybkim wzrostem ciśnienia krwi.
EnglishAbrupt withdrawal of Copalia has not been associated with a rapid increase in blood pressure.
Nagłe odstawienie produktu Copalia nie wiązało się z szybkim wzrostem ciśnienia krwi.
EnglishWhen a critical mass has been attained, there's an abrupt acceleration in recruitment.
Gdy osiągniemy masę krytyczną, członków zacznie szybko przybywać.
EnglishThere is limited experience with abrupt discontinuation of Tracleer.
Istnieje ograniczone doświadczenie dotyczące nagłego przerwania podawania preparatu Tracleer.
EnglishDiscontinuation of treatment Abrupt discontinuation should be avoided.
Należy unikać nagłego przerwania stosowania produktu leczniczego.
EnglishDiscontinuation of venlafaxine (particularly when abrupt) commonly leads to withdrawal symptoms.
Przerwanie leczenia (zwłaszcza nagłe) często prowadzi do wystąpienia objawów odstawiennych.
EnglishDiscontinuation of duloxetine (particularly when abrupt) commonly leads to withdrawal symptoms.
Przerwanie stosowania duloksetyny (zwłaszcza nagłe) często powoduje wystąpienie objawów odstawiennych.
EnglishDiscontinuation of paroxetine (particularly when abrupt) commonly leads to withdrawal symptoms.
Przerwanie leczenia paroksetyną (zwłaszcza nagłe) zwykle prowadzi do wystąpienia objawów odstawiennych.
EnglishThe only abrupt worldwide change would have been major asteroid impacts or volcanic super-eruptions.
Nagłymi zmianami na skalę światowoą mogły być tylko uderzenia asteroid i wielkie erupcje wulkaniczne.
EnglishOnce physical dependence has developed, abrupt termination of treatment may be accompanied by withdrawal symptoms.
W przypadku rozwinięcia się uzależnienia fizycznego nagłemu odstawieniu leku towarzyszą objawy
EnglishAbrupt discontinuation of ramipril does not produce a rapid and excessive rebound increase in blood pressure.
Nagłe zaprzestanie przyjmowania ramiprylu nie wywołuje nagłego wzrostu ciśnienia tętniczego z odbicia.
EnglishYour abrupt change of course towards interim 'goods-only' agreements is too little, too late.
Wasza nagła zmiana oczywiście w stronę tymczasowych porozumień odnoszących się wyłącznie do towarów to za mało, za późno.
EnglishDiscontinuation of treatment There is limited experience with abrupt discontinuation of sitaxentan sodium.
Przerwanie leczenia Doświadczenie dotyczące nagłego przerwania przyjmowania sitaksentanu sodu jest ograniczone.
EnglishAbrupt discontinuation of ramipril does not produce a rapid and excessive rebound increase in blood pressure.
Nagłe odstawienie ramiprylu nie powoduje szybkiego i nadmiernego wzrostu ciśnienia krwi (zjawiska z odbicia).
EnglishOnce physical dependence has developed, abrupt termination of treatment will be accompanied by withdrawal symptoms.
W przypadku rozwinięcia się uzależnienia fizycznego nagłemu odstawieniu leku towarzyszą objawy odstawienne.
EnglishAbrupt discontinuation of dopaminergic therapy can lead to the development of aneuroleptic malignant syndrome.
Nagłe przerwanie leczenia dopaminergicznego może doprowadzić do pojawienia się złośliwego zespołu neuroleptycznego.
EnglishAbrupt discontinuation should be avoided.
Należy unikać nagłego przerwania stosowania preparatu.