"achromasia" translation into Polish

EN

"achromasia" in Polish

achromasia
Our team was informed that the translation for "achromasia" is missing.