"addendum" translation into Polish

EN

"addendum" in Polish

EN addendum
volume_up
{noun}

2. "to document"

addendum (also: enclosure, annex, inclosure)

Synonyms (English) for "addendum":

addendum

Context sentences for "addendum" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt became an addendum to the history of humanity, and of inhumanity.
Stała się ona przyczynkiem do dziejów ludzkości i nieludzkości.
EnglishPreviously, Mr President, we always had the following addendum: 'the relevant provisions shall apply mutatis mutandis to Non-attached Members'.
Poprzednio, panie przewodniczący, zawsze widniał dodatkowy zapis: "Do posłów niezrzeszonych właściwe postanowienia stosuje się odpowiednio”.
EnglishThe addendum tabled replaces the call for therapeutic treatment of rare diseases with the objective of preventing the birth of sick people.
Złożone addendum zastępuje wezwanie do prowadzenia postępowania terapeutycznego w przypadku rzadkich chorób celem w postaci zapobiegania narodzeniu osób chorych.
EnglishI therefore support the adoption of the Greens' amendment here, which will be voted on tomorrow as an addendum to our report from the Committee on Constitutional Affairs.
Tak więc popieram przyjęcie poprawki Zielonych, która ma być załącznikiem do naszego sprawozdania z Komisji Spraw Konstytucyjnych i nad którą będziemy jutro głosować.