"Alanine aminotransferase" translation into Polish

EN

"Alanine aminotransferase" in Polish

See the example sentences for the use of "Alanine aminotransferase" in context.

Context sentences for "Alanine aminotransferase" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAlanine aminotransferase (ALT) and Aspartate aminotransferase (AST) ≤ 2.5 x ULN
Aminotransferaza alaninowa (AIAT) i aminotransferaza asparaginianowa
EnglishAlanine aminotransferase (ALT) and Aspartate aminotransferase (AST) ≤ 2.5 x ULN
lub GGT, jeśli podwyższenie może być pochodzenia kostnego).
EnglishAlanine aminotransferase/ aspartate aminotransferase (ALT/ AST)
Kreatynina Aminotransferaza alaninowa / aminotransferaza asparaginianowa (AlAT/ AspAT)
EnglishBlood alanine aminotransferase increased Aspartate aminotransferase increased
Zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej
EnglishAspartate aminotransferase increased, alanine aminotransferase increased
Zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej
Englishincreased alanine aminotransferase
zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej
EnglishAlanine aminotransferase increased
Zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej
EnglishAlanine aminotransferase increased
Zwiększone ciśnienie 15 (2, 8 %) tętnicze
EnglishAlanine aminotransferase (ALT) Amylase
EnglishIncrease of alanine aminotransferase, alkaline phosphatase, lactate dehydrogenase and prothrombin levels have been reported.
Odnotowano zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, fosfatazy alkalicznej, dehydrogenazy mleczanowej i protrombiny.
EnglishAlanine aminotransferase increased
Englishelevated serum aspartate aminotransferase (AST) and/ or elevated serum alanine aminotransferase (ALT), hyperbilirubinaemia
zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i (lub) aminotransferazy alaninowej (AlAT) w surowicy, hiperbilirubinemia
EnglishAlanine aminotransferase increased
EnglishIf there is a persistent increase in serum alanine aminotransferase (ALT), interruption of deferiprone therapy should be considered.
Jeśli w surowicy krwi utrzymuje się zwiększone stężenie aminotransferazy alaninowej (AlAT), należy rozważyć odstawienie deferypronu.
EnglishAlanine aminotransferase increased
EnglishReversible acute increases in aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT) have been reported in most patients.
Odwracalne ostre podwyższenie aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i aminotransferazy alaninowej (AlAT) zgłaszano u większości pacjentów.
EnglishElevated aminotransferases prior to initiation of treatment (aspartate aminotransferase (AST) and/ or alanine aminotransferase (ALT) > 3 x ULN).
Zwiększona aktywność aminotransferaz (aminotransferaza asparaginianowa (AspAT) i (lub) aminotransferaza alaninowa (AlAT) > 3 x GGN) przed rozpoczęciem leczenia.
EnglishElevated aspartate aminotransferase (AST) in serum, and elevated alanine aminotransferase (ALT) in serum, hyperbilirubinaemia
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Często: zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) oraz aminotransferazy alaninowej (AlAT) w surowicy, hiperbilirubinemia.
EnglishCommon: hyperbilirubinaemia, elevated serum aspartate aminotransferase (AST) and/ or elevated serum alanine aminotransferase (ALT)
Częste: hiperbilirubinemia, zwiększona aktywność aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) w surowicy oraz (lub) zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej (AlAT) w surowicy
EnglishThe incidence of post-treatment alanine aminotransferase (ALT) flares in the two treatment arms are further described in Table 4 below.
Częstość występowania ponownego zwiększenia aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT) po zakończeniu leczenia w dwóch ramionach badania została opisana poniżej w Tabeli 4.

Other dictionary words

English
  • Alanine aminotransferase

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Hindi-English dictionary.