"anathema" translation into Polish

EN

"anathema" in Polish

EN anathema
volume_up
{noun}

anathema (also: curse)
It is the ritual sacrifice to the new religion of climate and its new gurus, these partially-minded scientists who pour anathema on all those whose work opposes their untouchable conclusions.
Jest to rytualna ofiara w imię nowej religii klimatu i nowych guru, tych ograniczonych naukowców, którzy rzucają klątwy na wszystkich, którzy sprzeciwiają się ich niepodważalnym konkluzjom.
anathema

Synonyms (English) for "anathema":

anathema
English

Context sentences for "anathema" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf any man loveth not the Lord, let him be anathema.
Jeźliże kto nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęstwem, które zowią Maran ata.
EnglishFor I could wish that I myself were anathema from Christ for my brethren's sake, my kinsmen according to the flesh:
Albowiem żądałbym sam, abym się stał odłączonym od Chrystusa za braci moich, za pokrewnych moich według ciała.
EnglishBut though we, or an angel from heaven, should preach unto you any gospel other than that which we preached unto you, let him be anathema.
Ale choćbyśmy i my, albo Anioł z nieba opowiadał wam Ewangieliję mimo tę, którąśmy wam opowiadali, niech będzie przeklęty.
EnglishAs we have said before, so say I now again, if any man preacheth unto you any gospel other than that which ye received, let him be anathema.
Jakośmy przedtem powiedzieli i teraz znowu mówię: Jeźliby wam kto inną Ewangieliję opowiadał mimo tę, którąście przyjęli, niech będzie przeklęty.
EnglishBut letting everyone ride in a cart would have been, I suspect, more anathema to the golfing greats and to the PGA, even than making an exception for Casey Martin.
Jednak podejrzewam że to rozwiązanie byłoby większym nieszczęściem dla sław golfa i dla PGA niż zrobienie wyjątku dla Casey'a Martina.
EnglishClearly it is anathema to the socialists in Parliament that groups of all political colours should have the same means and political rights.
Najwyraźniej dla socjalistów jest nie do pomyślenia, że grupy ze wszystkich orientacji politycznych w Parlamencie powinny mieć takie same środki i prawa polityczne.
EnglishSomething that is anathema to us in Europe - namely, devaluation or intervention in the currency markets - is now a problem forced upon us by globalisation.
Obecnie temat znienawidzony przez nas tu w Europie, a mianowicie dewaluacja lub też interwencja na rynkach walutowych, staje się problemem wynikającym z globalizacji.