"anatomic" translation into Polish

EN

"anatomic" in Polish

EN anatomic
volume_up
{adjective}

anatomic (also: anatomical)
So this is where experts come in and they make basic anatomic assignments.
To tu wkraczają eksperci i wykonują podstawowe badania anatomiczne.
But most importantly, we're now mapping into this anatomic framework, which is a common framework for people to understand where genes are turned on.
Ale co najważniejsze, mapujemy teraz ten zarys anatomiczny, typowy zarys pomagający ludziom zrozumieć gdzie znajdują się aktywne geny.

Synonyms (English) for "anatomic":

anatomic
English

Context sentences for "anatomic" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCeplene should not be injected into the same anatomic region as IL-2.
Produktu Ceplene nie należy podawać w tej samej części ciała co IL- 2.
EnglishSo we learned the majority of anatomic classes taught, they do not have a cadaver dissection lab.
W większości szkół uczących anatomii nie ma prosektorium.
EnglishInjection sites should be rotated within an anatomic region in order to avoid lipodystrophy.
Miejsca wstrzykni powinny by zmieniane w obr bie jednego obszaru anatomicznego w celu unikni cia lipodystrofii.
EnglishInjection sites should be rotated within an anatomic region in order to avoid lipodystrophy.
Miejsca wstrzyknięć powinny być zmieniane w obrębie jednego obszaru anatomicznego w celu uniknięcia lipodystrofii.
EnglishIt is recommended that pretreatment with corticosteroids be considered for patients in whom local tumour expansion may compromise vital anatomic structures.
U pacjentów, u których miejscowy wzrost guza może mieć wpływ na ważne dla życia narządy, zaleca się rozważenie premedykacji kortykosteroidami.
EnglishThe initial volume of the product to be applied at a chosen anatomic site or target surface area should be sufficient to entirely cover the intended application area.
Początkowa objętość produktu aplikowanego w danej okolicy anatomicznej lub na danej powierzchni powinna być wystarczająca do całkowitego pokrycia tej powierzchni.
EnglishEach consecutive patch should be applied to a different place on the skin to help avoid potential irritation, although they may be kept within the same anatomic site.
Każdy kolejny system transdermalny, plaster, powinien być przyklejony w innym miejscu na skórze, by uniknąć ewentualnego podrażnienia, chociaż można umieścić go w tej samej okolicy anatomicznej.