"ancestor" translation into Polish

EN

"ancestor" in Polish

EN ancestor
volume_up
{noun}

1. general

ancestor (also: forebear, forefathers, forbear)
The two human DNA sequences go back to a common ancestor quite recently.
Dwie sekwencje ludzkiego DNA wracają do wspólnego przodka całkiem niedawno.
That means we all share a common ancestor, an evolutionary grandmother, who lived around six million years ago.
Mamy wspólnego przodka, ewolucyjną babcię, która żyła 6 milionów lat temu.
That means that not all three could be my direct ancestor.
Znaczy to, że wszystkie trzy nie mogą być moimi bezpośrednimi przodkami.
ancestor (also: old man)
ancestor (also: forebear)

2. zoology

ancestor

Synonyms (English) for "ancestor":

ancestor

Context sentences for "ancestor" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe two human DNA sequences go back to a common ancestor quite recently.
Dwie sekwencje ludzkiego DNA wracają do wspólnego przodka całkiem niedawno.
EnglishAnd in other places, like Maryland, they're trying to figure out what the primordial ancestor is.
Gdzie indziej, np. w Maryland, próbuje się ustalić, kto był naszym pierwotnym przodkiem.
EnglishThat means that not all three could be my direct ancestor.
Znaczy to, że wszystkie trzy nie mogą być moimi bezpośrednimi przodkami.
EnglishSo, Homo erectus was the first human ancestor to leave Africa and begin its spread across the globe.
Skamieliny Homo erectus znajdujemy w Gruzji, w Chinach, również w rożnych częściach Indonezji.
EnglishThat means we all share a common ancestor, an evolutionary grandmother, who lived around six million years ago.
Mamy wspólnego przodka, ewolucyjną babcię, która żyła 6 milionów lat temu.
EnglishWe branch off of a common ancestor to modern chimpanzees about six or eight million years ago.
Nasza gałąź rozwidliła się od wspólnego przodka do współczesnego szympansa około sześciu do ośmiu milionów lat temu.
EnglishThe ancestor of the apes stayed in the trees; our ancestors went out onto the plain.
English~~~ So back in 1982 I said, "Well perhaps the elephant had an aquatic ancestor."
Zapomniała pani o słoniach!" Dlatego w 1982 zapytałam: "Może ich przodkiem jest gatunek wodny?"
EnglishLast year in Florida they found extinct ancestor of a rhinoceros and said, "Seems to have spent most of its time in the water."
W zeszłym roku znaleziono na Florydzie jego przodka i stwierdzono, że większość czasu spędzał w wodzie.
EnglishThis object was made by a hominid ancestor, Homo erectus or Homo ergaster, between 50,000 and 100,000 years before language.
Ten przedmiot był zrobiony przez naszego przodka, Homo erectus lub Homo eraster, na 50-100 tys. lat przed powstaniem mowy.
EnglishIf you share a marker with someone, it means you share an ancestor at some point in the past, the person who first had that change in their DNA.
Osobę, u której pierwszy raz wystąpiła taka zmiana w DNA.
EnglishWe then got to the last ancestor.
Tu dochodzimy do najstarszych przodków.
EnglishBut, essentially, two million years ago, Homo erectus, up in the far right corner, lived alongside three other species of human ancestor.
Co ważne, 2 miliony lat temu, Homo erectus, w prawym górnym rogu, żył równocześnie z trzema innymi przodkami człowieka.
EnglishAK: The ancestor of the horse.
EnglishThis is the earliest and most complete juvenile human ancestor ever found in the history of paleoanthropology, an amazing piece of our long, long history.
To najstarszy i najbardziej kompletny szkielet niedojrzałego przodka ludzkiego w historii nauki, niewiarygodny kawałek naszej długiej historii.
EnglishAnd, you know, the fact is, if you believe in evolution, we all have a common ancestor, and we all have a common ancestry with the plant in the lobby.
I wiecie co, faktem jest, że jeśli wierzycie w ewolucje, to wszyscy mamy tego samego przodka, i wszyscy mamy wspólnego przodka wliczając tę roślinkę w korytarzu.
EnglishWhen we then find something very important, like the bones of a human ancestor, we begin to excavate it extremely carefully and slowly, using dental picks and fine paintbrushes.
Gdy znajdziemy coś bardzo ważnego, jak kości przodka człowieka, zaczynamy odkopywać je, nadzwyczaj ostrożnie i powoli, używając narzędzi dentystycznych i delikatnych pędzelków.
EnglishThe hyena is the ancestor of the horse because it was part of a production called "Faustus in Africa," a Handspring Production from 1995, where it had to play draughts with Helen of Troy.
Hiena jest przodkiem konia, ponieważ była częścią produkcji pod tytułem "Faust w Afryce", produkcją studia Handspring z 1995, gdzie musiała grać w warcaby z Heleną Trojańską.