"ancestors" translation into Polish

EN

"ancestors" in Polish

EN ancestors
volume_up
{plural}

ancestors (also: ancestry)
These apples come from your ancestors, and your ancestors gave them the greatest honor they could give them.
Te jabłka wyhodowali wasi przodkowie, i to wasi przodkowie uhonorowali je, nadając im swoje nazwiska.
And can we really do better than these primitive, small-brained ancestors?
Czy naprawdę poradzimy sobie lepiej niż nasi prymitywni przodkowie o małym mózgu?
We have a much larger brain than our ape ancestors.
Mamy zdecydowanie większy mózg, niż małpi przodkowie.

Synonyms (English) for "ancestor":

ancestor

Context sentences for "ancestors" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt's a gift handed down from the intelligent skills and rich emotional lives of our most ancient ancestors.
To dar od naszych przodków, świadectwo ich umiejętności i życia emocjonalnego.
EnglishTwo million years ago at Lake Turkana, Homo erectus, one of our human ancestors, actually lived in this region.
Tu, nad jeziorem Turkana, 2 miliony lat temu żył jeden z naszych przodków, Homo erectus.
EnglishThis is a trick that none of our ancestors could do, and that no other animal can do quite like we can.
To sztuczka, której nie potrafi żaden z naszych przodków i żadne zwierze nie potrafi tego tak jak my.
EnglishThis is not the stomping ground of our Pleistocene ancestors.
To już nie jest osada naszych plejstoceńskich przodków.
EnglishSo these things are kind of relative to where you or your ancestors happen to stand.
Wszystko zależy od od punktu widzenia.
EnglishAnd here's a very special moment, when my mother and myself were digging up some remains of human ancestors.
Tutaj widać ten wyjątkowy moment, kiedy z mamą odkopujemy pozostałości jakichś przodków człowieka.
EnglishHundreds of thousands of Roma, whose ancestors had been European citizens for generations, were slaughtered.
Wymordowano setki tysięcy Romów, obywateli Europy od pokoleń.
EnglishNot just in modern humans, but in one of our distant unrelated ancestors, the Neanderthals.
Nie tylko wśród ludzi współczesnych, ale wśród jednych z naszych dalekich, niespokrewnionych przodków, neadrertalczyków.
EnglishNow we're making Scottish tartans, as you can see on the left, to sell to all people of Scottish ancestors.
Robimy szkocką kratę, po lewej, sprzedajemy ją Szkotom.
EnglishIf I were Italian, I would think that I should have the right to feel secure in the country of my ancestors.
Gdybym był Włochem, uważałbym, że powinien mieć prawa do tego, by czuć się bezpiecznie w kraju moich przodków.
EnglishThe ancestor of the apes stayed in the trees; our ancestors went out onto the plain.
EnglishMoving to the other end of the scale, our ancestors never had to navigate through the cosmos at speeds close to the speed of light.
Takie postrzeganie pomaga w sterowaniu ciałami przez świat mikro skali, w którym żyjemy.
EnglishYou know, you're gazing upon your very distant ancestors.
Tutejsze skamieniałości są niezwykłe.
EnglishAnd you might think that that was incredibly stupid of our ancestors to be plugging things into a light socket like this.
I możecie sobie pomyśleć, że to było głupie ze strony naszych przodków aby wkręcać przewody w gniazdo żarówki.
EnglishBut, you know, before I get too far into condemning our ancestors, I thought I'd show you: this is my conference room.
Ale, wiecie, zanim za bardzo potępię naszych przodków, pomyślałem, że pokażę Wam coś: to moja sala konferencyjna.
EnglishIn fact, if you go back in time, it is the norm that there are multiple species of hominids or of human ancestors that coexist at any one time.
W zamierzchłych czasach normą zawsze było współistnienie wielu gatunków człowiekowatych, czy praczłowieczych.
EnglishI think our ancestors -- I think human beings have been wondering about this question since they sat around their campfires or lay and watched the stars a million years ago.
Ludzie zastanawiali się nad tym od zawsze, siedząc przy ognisku albo patrząc w gwiazdy.
EnglishIn the meantime, we ask this mission to ensure that the national Serbian minority is respected and valued on the land of their ancestors.
W międzyczasie wnioskujemy, by misja zapewniła poszanowanie i docenienie narodowej mniejszości serbskiej na ziemi swych przodków.
EnglishLastly, does anyone need reminding of the tragic fate of the Kosovo Serbs, persecuted on the now colonised land of their ancestors?
I na koniec, czy komukolwiek trzeba przypominać o tragicznym losie kosowskich Serbów, prześladowanych na skolonizowanej ziemi ich przodków?
EnglishIf a neutrino had a brain, which it evolved in neutrino-sized ancestors, it would say that rocks really do consist of empty space.
Gdyby neutrino miało mózg, który ewoluował wśród innych przodków w skali świata neutrin, mogłoby nam powiedzieć, że skały składają się z pustki.