"applicator" translation into Polish

EN

"applicator" in Polish

EN applicator
volume_up
{noun}

applicator (also: applier)
Connect the oral applicator into the transfer adapter by pushing it firmly on this device.
Połączyć doustny aplikator z łącznikiem poprzez mocne dociśnięcie ku dołowi łącznika.
Oral suspension in pre-filled oral applicator 1 pre-filled oral applicator 1 dose (1.5 ml)
Zawiesina doustna w aplikatorze doustnym 1 doustny aplikator 1 dawka (1, 5 ml)
Remove the oral applicator from the transfer adapter
Odłączyć doustny aplikator od łącznika.

Synonyms (English) for "applicator":

applicator
English

Context sentences for "applicator" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRotarix oral suspension in pre-filled oral applicator Rotavirus vaccine, live
Rotarix zawiesina doustna w aplikatorze doustnym Szczepionka przeciw rotawirusom, żywa
Englishpowder: glass container; solvent: oral applicator (glass)
Proszek: fiolka (ze szkła); 1 ml Rozpuszczalnik: ampułko - strzykawka (ze szkła)
EnglishAfter reconstitution, the vaccine contained in the oral applicator should be administered promptly.
Szczepionkę znajdującą się w doustnym aplikatorze należy po odtworzeniu podać natychmiast.
EnglishThe vaccine is provided together with the solvent, applicator and a syringe with needle.
Szczepionka jest dostarczana wraz z rozpuszczalnikiem, aplikatorem oraz strzykawką wyposażoną w igłę.
EnglishIf the applicator tip becomes blocked, the catheter tip can be cut back in 0.5 cm increments.
W razie zablokowania zakończenia aplikatora końcówkę cewnika można przycinać w odstępach 0, 5 cm.
EnglishShake the oral applicator containing the solvent vigorously.
Energicznie wstrząsnąć doustnym aplikatorem z rozpuszczalnikiem.
EnglishThe oral applicator containing the reconstituted vaccine should be shaken gently again before oral administration.
Przed podaniem szczepionki doustnie, należy delikatnie wstrząsnąć doustnym aplikatorem.
EnglishAdminister orally (i.e. into the child’s mouth, towards the inner cheek) the entire content of the oral applicator.
Podać doustnie (do jamy ustnej w okolicę policzka) całą zawartość doustnego aplikatora.
EnglishWithdraw the entire mixture back into the oral applicator
Pobrać całą mieszaninę z powrotem do doustnego aplikatora
EnglishSpecial care must be taken when connecting the applicator to the needle to avoid needle-stick injuries.
W celu uniknięcia zranienia igłą, należy zachować szczególną ostrożność podczas łączenia aplikatora z igłą.
EnglishIt is presented in a pre-loaded applicator.
Jest on dostarczany w postaci napełnionego fabrycznie aplikatora.
EnglishHolding the vial cup, press the top of the vial into the vial connector which is attached to the applicator (as shown).
Podtrzymując uchwyt fiolki, wcisnąć jej szczyt w łącznik umocowany do aplikatora (zob. rycina).
EnglishRemove the protective tip cap from the oral applicator.
Zdjąć końcówkę ochronną z doustnego aplikatora.
EnglishHolding the tube upright, firmly depress the cap to puncture the applicator seal, then remove the cap
Trzymając tubkę korkiem ku górze, mocno na nią nacisnąć, aby przebić zabezpieczenie aplikatora, a następnie zdjąć korek
EnglishRotarix is supplied as clear and colourless liquid in a single dose pre-filled oral applicator (1.5 ml).
Rotarix jest dostarczany w postaci przezroczystego, bezbarwnego płynu w jednodawkowym doustnym aplikatorze (1, 5 ml).
Englishglass container + 1 oral applicator + 1 transfer adapter
fiolka + 1 ampułko- strzykawka + 1 łącznik
EnglishHolding the tube upright, firmly depress the cap to puncture the applicator seal, then remove the cap
Trzymając tubkę korkiem ku górze, mocno na niego nacisnąć, aby przebić zabezpieczenie aplikatora, a następnie zdjąć korek.
EnglishOral suspension in pre-filled oral applicator.
Zawiesina doustna w aplikatorze doustnym
EnglishWhite opaque HDPE bottle with a white LDPE cap, a natural or white LDPE applicator and a sheath.
Przechowywać w lodówce (2 ˚C – 8 ˚C) Po otwarciu przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C Przechowywać w oryginalnym opakowaniu i butelce.
EnglishWith the oral applicator still attached, shake the glass container and examine it for complete suspension of the powder.
Wstrząsnąć szklanym pojemnikiem z nadal dołączonym doustnym aplikatorem i sprawdzić, czy proszek całkowicie się wymieszał.