"apposite" translation into Polish

EN

"apposite" in Polish

EN apposite
volume_up
{adjective}

apposite (also: adequate, appropriate, correct, exact)
volume_up
stosowny {adj. m}
(HU) Mr President, when Pope Benedict XVI spoke to the Hungarian bishops regarding the burdensome legacy of the long era of Communist rule, it was most apposite.
(HU) Panie przewodniczący! Gdy papież Benedykt XVI przemawiał do węgierskich biskupów w sprawie trudnej spuścizny po długiej erze rządów komunistycznych, było to zupełnie stosowne.
apposite (also: accurate, apropos, apt, fitting)
volume_up
trafny {adj. m}
Sometimes this is entirely apposite, but sometimes it is devoid of any sense.
Czasem to bardzo trafne, ale czasami pozbawione jakiegokolwiek sensu.
For once, the metaphor is entirely apposite.
Ta metafora jest całkowicie trafna.

Synonyms (English) for "apposite":

apposite

Context sentences for "apposite" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSometimes this is entirely apposite, but sometimes it is devoid of any sense.
Czasem to bardzo trafne, ale czasami pozbawione jakiegokolwiek sensu.
EnglishThe programme comes at a very apposite moment, if we consider the current world ranking of European higher education institutions.
A moment jest chyba ostatni, jeśli przyjrzymy się rankingom uczelni europejskich na tle uczelni światowych.
EnglishFor once, the metaphor is entirely apposite.
EnglishThe trend towards make savings in the EU budget, which is otherwise entirely apposite, must not be followed at the expense of the common agricultural policy.
Słuszna skądinąd skłonność do oszczędzania środków europejskich nie może być realizowana kosztem wspólnej polityki rolnej.
English(HU) Mr President, when Pope Benedict XVI spoke to the Hungarian bishops regarding the burdensome legacy of the long era of Communist rule, it was most apposite.
(HU) Panie przewodniczący! Gdy papież Benedykt XVI przemawiał do węgierskich biskupów w sprawie trudnej spuścizny po długiej erze rządów komunistycznych, było to zupełnie stosowne.
EnglishI myself took part in drawing up the alternative resolution, and it is perhaps apposite to mention why we set about drafting an alternative to Mr Graça Moura's highly commendable work.
Brałem udział w jej redagowaniu i należałoby zapewne wyjaśnić, dlaczego opracowaliśmy propozycję alternatywną dla godnego uznania projektu pana posła Graçy Moury.