"as of yet" translation into Polish

EN

"as of yet" in Polish

EN as of yet
volume_up
{adverb}

as of yet
This tax is a worthwhile proposal, but as yet, no one has introduced it.
Podatek ten to interesująca propozycja, lecz póki co nikt go nie wprowadził.
I would endorse the sentiments of Poul Rasmussen that we have not yet done enough.
Podzielam odczucia posła Poula Rasmussena, że póki co nie zrobiliśmy zbyt wiele.
Yet the figures in the 2008 report show that there is still no equality.
Póki co liczby przedstawione w sprawozdaniu na 2008 r. pokazują, że wciąż nie ma takiej równości.
How will your children cope with learning in a language they don’t (yet) speak?
Jak Twoje dzieci poradzą sobie z nauką języka, którego na razie nie znają?
I really applaud the SETI efforts, but we have not heard anything yet.
Doceniam wysiłki SETI, ale na razie nic nie usłyszeliśmy.
not yet adopting the euro, they will be committed to striving
Oznacza to, że choć na razie państwa te nie

Similar translations for "as of yet" in Polish

as adverb
as preposition
Polish
as conjunction
AS noun
of preposition
Polish
yet adverb
yet conjunction

Context sentences for "as of yet" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe aetiology of the allergic reactions to BeneFIX has not yet been elucidated.
Jak dotąd nie udało się wyjaśnić etiologii reakcji alergicznych na lek BeneFIX.
EnglishIf so, then my second question is: why have these requests not yet been answered?
A jeżeli tak, wówczas spytam: dlaczego dotąd nikt nie odpowiedział na te wnioski?
EnglishWe have spoken about this for years, but as yet nothing has been done in practice.
Od wielu lat o tym rozmawiamy, ale jak dotąd nic nie zostało zrobione w praktyce.
EnglishIt is unacceptable that this Parliament has not yet condemned the coup d'état.
Fakt, że ten Parlament do dziś nie potępił zamachu stanu, jest niedopuszczalny.
EnglishThe internal market has been in existence for 20 years, but it is not yet complete.
Rynek wewnętrzny istnieje od 20 lat, ale jego budowa jeszcze się nie zakończyła.
EnglishSince the law has not yet entered into force, no such proposal has been tabled.
Ponieważ ta ustawa nie weszła jeszcze w życie, nie przedstawiono takiej propozycji.
EnglishYet this does not mean that Europe is not now required to act; quite the reverse.
Nie oznacza to jednak, że nie wymaga się od Europy działań; wręcz przeciwnie.
EnglishYet, without a blood supply, most of these cancers will never become dangerous.
Jednak, bez dopływu krwi, większość z tych raków nigdy nie stanie się groźna.
EnglishIt seems a parody of a policy and yet it is the policy of the Italian Government.
Wygląda to na parodię polityki, niemniej jednak taka jest polityka włoskiego rządu.
EnglishUnfortunately, the economic crisis is not yet over, and we cannot ignore it.
Niestety kryzys gospodarczy jeszcze się nie skończył i nie możemy tego ignorować.
EnglishIf not, it will be yet another waste of time and will cause even more damage.
Jeżeli nie, będzie to znów zmarnowany czas, prowadzący do jeszcze większych szkód.
EnglishThese effects were all unanticipated, and yet we're discovering they're predictable.
Nikt się nie spodziewał takich efektów, teraz odkrywamy, że były do przewidzenia.
EnglishYet stocks in the main are no better, and fishermen are a lot fewer and a lot poorer.
Zasoby nie są przy tym lepsze, a rybaków jest coraz mniej i są coraz biedniejsi.
EnglishYet we know that the medicinal product was withdrawn in the United States in 1997.
Wiemy jednak, że w Stanach Zjednoczonych lek ten został wycofany w 1997 roku.
EnglishWhy does Greenland have the name it does, and yet it is entirely frozen today?
Dlaczego Grenlandia nazywa się "zieloną wyspą”, a jest dzisiaj całkowicie zamrożona?
EnglishBut the pressure itself is simply the fact that no invitation has yet been issued.
Na podkreślenie zasługuje jednak to, że nie wystosowano jeszcze żadnego zaproszenia.
EnglishI would like to address one aspect in this context that has not yet been mentioned.
Pragnę w tym kontekście podjąć jeden aspekt, o którym jeszcze nie wspomniano.
EnglishWhy they have not, as yet, been implemented by the Commission is beyond me.
Nie potrafię zrozumieć, czemu Komisja jak do tej pory jeszcze ich nie wdrożyła.
EnglishThe idea of the Innovation Partnerships has not yet been completely clearly outlined.
Idei partnerstwa na rzecz innowacji nie przedstawiono jak dotąd w pełni wyraźnie.
EnglishAnd yet the complexity of poverty really has to look at income as only one variable.
Jednak złożoność problemu każe nam postrzegać dochód jako jedną z wielu zmiennych.