"atherosclerosis" translation into Polish

EN

"atherosclerosis" in Polish

EN

atherosclerosis {noun}

volume_up
1. medicine
Angina unstable, aortic valve incompetence, coronary artery atherosclerosis, sinus bradycardia, ventricular hypertropy
niedomykalność zastawki aortalnej, miażdżyca tętnic wieńcowych, bradykardia zatokowa, przerost komory serca
miażdżyca tętnic kończyn dolnych
Angina unstable, aortic valve incompetence, coronary artery atherosclerosis, sinus bradycardia, ventricular hypertropy
niedomykalność zastawki aortalnej, miażdżyca tętnic wieńcowych, bradykardia zatokowa, przerost komory serca
miażdżyca tętnic kończyn dolnych

Synonyms (English) for "atherosclerosis":

atherosclerosis

Context sentences for "atherosclerosis" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou have a condition of hardening of arteries (also known as atherosclerosis), and
u pacjenta występuje miażdżycowe stwardnienie tętnic i
EnglishRecommendations of the Second Joint Task Force of European and Other Societies on Coronary Prevention” in Atherosclerosis 140 (1998) 199-270.
Niemniej jednak należy uważnie obserwować pacjentów przyjmujących warfarynę podczas włączania produktu { NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO } do leczenia.
EnglishRecommendations of the Second Joint Task Force of European and Other Societies on Coronary Prevention” in Atherosclerosis 140 (1998) 199-270.
Recommendations of the Second Joint Task Force of European and Other Societies on Coronary Prevention ” opublikowanego w Atherosclerosis 140 (1998) 199- 270.