EN

attraction {noun}

volume_up
And the attraction, the forces, between the molecule and the protein cause the motion.
Przyciąganie między cząsteczką i białkiem powoduje ruch.
And how do I begin to have that attraction, repulsion?
Czy stąd się bierze to przyciąganie - odpychanie?
In fact, I think animal attraction can be instant -- you can see an elephant instantly go for another elephant.
Uważam, że przyciąganie u zwierząt może być chwilowe, na przykład u słoni, które co chwila idą za innym słoniem.
attraction (also: appeal)
The EU's institutions are a major tourist attraction in Brussels.
Instytucje UE to ważna atrakcja turystyczna Brukseli.
It implies promoting the rapid development of a very real tourist attraction based on the wealth of our various landscapes and our cultural heritage.
Trzeba też promować szybki rozwój prawdziwych atrakcji turystycznych w oparciu o walory naturalne tych terenów i ich dziedzictwo kulturowe.
Don’t worry, because these sites will help you to learn more about the way of life in this hospitable country with many sights and attractions.
Nie przejmuj się – poniższe strony pomogą ci dowiedzieć się więcej o życiu w tym gościnnym kraju z wieloma zabytkami i atrakcjami.
attraction (also: lure)
attraction (also: drive, train)

Synonyms (English) for "attraction":

attraction
attractiveness
English

Context sentences for "attraction" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNot to mention the attraction of such a vast unified market for foreign investors.
Tak wielki jednolity rynek jest również bardzo atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych.
EnglishAll of these have been the centre of attraction for foreign investors.
Wszystko to znajdowało się w centrum zainteresowania zagranicznych inwestorów.
EnglishThe EU is therefore clearly losing its attraction for Ukrainians.
Dlatego też UE wyraźnie traci na atrakcyjności w oczach Ukraińców.
EnglishAnd the attraction, the forces, between the molecule and the protein cause the motion.
Przyciąganie między cząsteczką i białkiem powoduje ruch.
EnglishSo clusters of galaxies will tend to form, because of all this gravitational attraction.
konkurują między sobą w procesie tworzenia się struktury.
English(Laughter) So I think that part of his attraction for me was that I loved listening to his tall tales.
(Śmiech) Więc myślę, że częściowo przyciągał go do mnie fakt, że uwielbiałam jego opowieści.
EnglishIn any case, the attraction of the euro remains intact.
Niezależnie od powyższego atrakcyjność euro pozostaje niekwestionowana.
English. ~~~ I guess you're just my fatal attraction-ie.
O kurka, fajnie! ♫ Takie już moje fatalne zauroczenie.
EnglishIt's reluctant to take form... and yet creating an absolute... but incomprehensible attraction.
To coś niechętnie nabierało kształtów, aż wreszcie powstała całość, ale niezrozumiała dla zwykłych oczu.
EnglishIn any event, the central issue must be the attraction factor, particularly at academic level.
W każdym razie, sprawą kluczową musi być czynnik przyciągający, przede wszystkim na poziomie akademickim.
EnglishThe EU's institutions are a major tourist attraction in Brussels.
Instytucje UE to ważna atrakcja turystyczna Brukseli.
EnglishAnd how do I begin to have that attraction, repulsion?
Czy stąd się bierze to przyciąganie - odpychanie?
EnglishAlbania's and Montenegro's applications for EU membership underscore the Union's continued power of attraction.
Wnioski o członkostwo w UE złożone przez Albanię i Czarnogórę podkreślają stale aktualną siłę przyciągania Unii.
EnglishIn fact, I think animal attraction can be instant -- you can see an elephant instantly go for another elephant.
Uważam, że przyciąganie u zwierząt może być chwilowe, na przykład u słoni, które co chwila idą za innym słoniem.
English(DE) Mr President, the attraction for researchers naturally also depends on the net income that they receive.
(DE) Panie przewodniczący! Możliwość przyciągnięcia naukowców zależy rzecz jasna również od wynagrodzenia netto, które będą otrzymywać.
EnglishPeople believe that when we deal with physical attraction, we see somebody, and we know immediately whether we like them or not, attracted or not.
Ludzie wierzą, że jeśli chodzi o atrakcyjność fizyczną to widzimy kogoś i wiemy czy ta osoba podoba nam się czy nie.
English. - Mr President, harmonisation of railways across 27 states has very little attraction to the UK.
w imieniu grupy IND/DEM. - Panie przewodniczący! Harmonizacja linii kolejowych w 27 państwach jest mało atrakcyjna dla Wielkiej Brytanii.
EnglishDark energy, on the other hand, is putting more and more space between the galaxies, makes it, the gravitational attraction between them decrease, and so it impedes the growth of structure.
Jak mówiłam, nie istnieją żadne przesłanki, które posłużyłyby za dowód istnienia ciemnej energii.
EnglishIt implies promoting the rapid development of a very real tourist attraction based on the wealth of our various landscapes and our cultural heritage.
Trzeba też promować szybki rozwój prawdziwych atrakcji turystycznych w oparciu o walory naturalne tych terenów i ich dziedzictwo kulturowe.
EnglishFor historical, political and cultural reasons, this relationship has always oscillated between trust and suspicion, between attraction and repulsion.
Z przyczyn historycznych, politycznych i kulturowych, stosunki te zawsze oscylowały pomiędzy zaufaniem a podejrzliwością, pomiędzy przyciąganiem a odrzuceniem.