"authorization" translation into Polish

EN

"authorization" in Polish

EN

authorization {noun}

volume_up
authorization
Exceptions to these policies are permitted only with authorization from Google.
Wyjątki od tych zasad są dopuszczone wyłącznie za pozwoleniem ze strony Google (autoryzacja).
You may notice a temporary $1.00 authorization.
Na wyciągu może się także pojawić tymczasowa autoryzacja na kwotę 1 USD.
If the order has been cancelled, the pending authorization will not result in a charge.
W przypadku anulowania zamówienia oczekująca autoryzacja nie zakończy się obciążeniem.
authorization (also: authorisation)
authorization (also: sanction)

Synonyms (English) for "authorization":

authorization
author

Context sentences for "authorization" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis authorization will automatically expire from your statement in a few days.
Żądanie autoryzacji automatycznie traci ważność i jest usuwane z konta po kilku dniach.
EnglishGoogle will not bill an account until we receive an approved authorization from the bank.
Firma Google nie obciąży konta, dopóki nie otrzyma z banku zatwierdzonej autoryzacji.
EnglishPlease keep in mind they are authorization requests only, not actual charges.
Prosimy mieć na uwadze, że są to jedynie żądania autoryzacji, a nie rzeczywiste obciążenia.
Englishe Marketing Authorization Holder: ng Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, United Kingdom
Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Wielka Brytania żn
EnglishMarketing authorization Holder BioMarin Europe Limited, 164 Shaftesbury Avenue London, WC2H 8HL United Kingdom
Podmiot odpowiedzialny BioMarin Europe Limited, 164 Shaftesbury Avenue London, WC2H 8HL Wielka Brytania
EnglishMARKETING AUTHORIZATION HOLDER [ To be completed nationally. ]
[ Do uzupełnienia na szczeblu krajowym ]
EnglishMarketing Authorization Holder and Manufacturer
EnglishAnd recently, or now not that recently, about six months ago, the authorization of a peacekeeping force of 26,000 that will go.
Ostatnio, albo nie tak ostatnio, jakieś 6 miesięcy temu, postanowienie o wysłaniu sił pokojowych, wyjedzie tam 26 tys. ludzi.
Englishau Date of first authorization:
EnglishDate of first authorization:
EnglishMarketing Authorization Holder: no
EnglishMarketing Authorization Holder: ro
EnglishDate of first authorization:
EnglishMarketing Authorization Holder:
EnglishWhile you may see multiple pending listings in your account, only one charge will be deducted after the authorization is completed.
Chociaż możesz zauważyć na koncie wiele pozycji oczekujących, po zakończeniu autoryzacji pieniądze zostaną pobrane tylko w wyniku jednego obciążenia.
EnglishAssuming positive results of the trial, a marketing authorization variation will be submitted to expand the indication and dosing of pregnant women.
Jesli wyniki badania beda pozytywne, zostanie zlozony wniosek o zmiane pozwolenia na dopuszczenie do obrotu rozszerzajaca wskazania i dawkowanie na grupe kobiet w ciazy.
EnglishThe CHMP fully endorses the development of a combined Guideline on specific immunoglobulins, in order to harmonise the requirements for granting marketing authorization.
CHMP w pełni poparł opracowanie wspólnych wytycznych dla specyficznych immunoglobulin w celu ujednolicenia wymagań dotyczących przyznawania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu.
EnglishAnd the peacekeepers I've mentioned, the force has been authorized, but almost no country on Earth has stepped forward since the authorization to actually put its troops or its police in harm's way.
Oddziały pokojowe, o których wspominałam, mają zezwolenie na działanie, ale żaden z krajów na kuli ziemskiej nie odważył się wysłać swoje oddziały tam, gdzie ludziom dzieje się krzywda.