"automobile" translation into Polish

EN

"automobile" in Polish

PL

"automobil" in English

EN automobile
volume_up
{noun}

1. general

automobile (also: car)
There was this wonderful review in The New York Times about the MINI Cooper automobile.
Czytałem kiedyś cudowną recenzję w New York Times dotyczącą samochodu MINI Cooper.
One of the new ones is the automobile.
Jednym z nich jest samochód.
Now, we've made great progress with automobile technology over the last 100 years.
Ostatnie stulecie to niezwykły postęp w rozwoju samochodów.
automobile (also: car, auto)
automobile (also: motor car, motor, motorcar)
volume_up
automobil {m} [oldfsh.]
Proszę bardzo, automobil.

2. American English

Synonyms (English) for "automobile":

automobile

Synonyms (Polish) for "automobil":

automobil

Context sentences for "automobile" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFrance is one of the only places where the automobile sector is not shrinking.
Francja jest jednym z niewielu miejsc, w których przemysł samochodowy się nie kurczy.
EnglishThere was this wonderful review in The New York Times about the MINI Cooper automobile.
Czytałem kiedyś cudowną recenzję w New York Times dotyczącą samochodu MINI Cooper.
EnglishOn the one hand, it is right to urge the automobile industry to make CO2 reductions.
Z jednej strony dobrze, że wzywamy przemysł motoryzacyjny do zmniejszenia emisji CO2.
EnglishThe automobile industry has been particularly hard hit by the present economic crisis.
Obecny kryzys gospodarczy szczególnie mocno dotknął przemysł motoryzacyjny.
EnglishWhat we really need is something to replace the automobile for those 50-plus mile trips.
Naprawdę potrzebujemy czegoś co zastąpi samochody w podróży na tych ponad 80 km trasach.
EnglishThe same applies to the other automobile makers and industries in Asia.
To samo dotyczy innych producentów samochodów i przedsiębiorców z Azji.
EnglishThis is the way in which we can maintain a leading position in the automobile industry in the world.
W ten sposób zdołamy utrzymać wiodącą rolę w branży motoryzacyjnej na świecie.
EnglishIt's the first radical change in automobile technology in 100 years.
To pierwsza radykalna zmiana w przemyśle samochodowym w ciągu 100 lat.
EnglishNow, we've made great progress with automobile technology over the last 100 years.
Ostatnie stulecie to niezwykły postęp w rozwoju samochodów.
EnglishBut the fact remains: the fundamental DNA of the automobile has stayed pretty much the same.
Niemniej jednak podstawowe DNA samochodu w zasadzie się nie zmieniło.
EnglishA group of automobile engineers on their weekends are competing with Toyota.
Grupa samochodowych inżynierów w weekendy konkuruje z Toyotą.
EnglishSubject: Performance of the automobile industry as regards CO2 emissions
Dotyczy: wyników branży motoryzacyjnej pod względem emisji CO2
EnglishSo they started to think, "Could we build a neonatal incubator that's built entirely out of automobile parts?"
Więc zaczęli myśleć: "Czy da się zbudować inkubator tylko z części samochodowych?
English. ~~~ You know, I like to call it "the national automobile slum."
Jest mnóstwo sposobów, aby opisać to, co nazywam "narodowymi slumsami samochodowymi".
EnglishSecondly, it is essential that Europe comes up with a new industrial project for the automobile sector.
Po drugie, ważne jest, by Europa wystąpiła z nowym projektem dla przemysłu sektora samochodowego.
EnglishPost-Second World War, the influence of the automobile has really been devastating in a lot of our cities.
Myślę, że zachowanie różnorodności w kulturze jest dla nas ważne.
EnglishThe automobile industry needs more research money from the Member States.
Przemysł motoryzacyjny potrzebuje większego wsparcia finansowego w zakresie badań naukowych ze strony państw członkowskich.
EnglishRegarding the issue of the automobile industry, there is a problem of over-capacity in Europe and in the world.
Co się tyczy branży motoryzacyjnej, w Europie i na świecie występuje problem nadmiaru zdolności produkcyjnych.
EnglishMany people actually think the automobile sector is the biggest European industry, but that is not true.
W rzeczywistości wiele osób uważa za największą gałąź przemysłu w Europie sektor motoryzacyjny, ale to nie jest prawda.
EnglishBy the way, it is quite within the limits that we have asked the automobile industry to achieve by 2012.
Przy okazji, mieści się on dokładnie w granicach, których osiągnięcia przed 2012 r. wymagamy od przemysłu samochodowego.