"back in the day" translation into Polish

EN

"back in the day" in Polish

EN back in the day
volume_up
{adverb}

back in the day (also: at some time, ever, formerly, someday)
Back in the day, computers used to fill this entire room, and people actually used to work inside the computers.
Kiedyś komputery zajmowały cały pokój, a ludzie pracowali wewnątrz nich.
back in the day (also: formerly, in the past, yore)
Back in his day, Albert Camus also had to realise who the Soviet Stalinists truly were, and took the side of the Hungarian revolution.
Dawniej Albert Camus również musiał zdać sobie sprawę, kim naprawdę są sowieccy staliniści, i wziął stronę rewolucji węgierskiej.

Similar translations for "back in the day" in Polish

back noun
back adjective
Polish
back adverb
back
Polish
to back verb
in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
day noun

Context sentences for "back in the day" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe children of Ephraim, being armed and carrying bows, Turned back in the day of battle.
Albo jako synowie Efraimowi zbrojni, którzy, choć umieli z łuku strzelać, wszakże w dzień wojny tył podali.
EnglishYou look back on your day, and you're like, I got nothing done today.
Patrzysz wstecz i myślisz "nic dziś nie zrobiłem".
EnglishAnd when I finished it, I came back the next day.
Co doprowadzało mnie do szaleństwa. ~~~ Lecz poradziłem sobie.
EnglishBack in the day, boys would go out with their fathers to work... or they'd take the weekend and go hunting.
W ciągu dnia chłopcy chodzili z ojcami do pracy... czy też wyjeżdżali na weekendy, z ojcami na polowanie.
EnglishThey are now actually respectable professors at Michigan State University, but I can assure you, back in the day, we were not a respectable team.
Są teraz szacownymi profesorami na Uniwersytecie Michigan, ale zapewniam was, że wtedy nie byliśmy szacownym zespołem.
EnglishAt the same time, we must note that, despite the march of technology, the targets associated with our directive from back in the day have by no means been met.
Jednocześnie musimy zauważyć, że mimo postępu technologicznego pierwotnie związane z naszą dyrektywą cele nie zostały wcale osiągnięte.