"bank deposit" translation into Polish

EN

"bank deposit" in Polish

EN bank deposit
volume_up
{noun}

1. general

bank deposit

2. finance

bank deposit

3. administration

bank deposit
volume_up
depozyt bankowy {m}

Synonyms (English) for "bank deposit":

bank deposit
English

Similar translations for "bank deposit" in Polish

bank noun
bank adjective
Polish
to bank verb
banks noun
Polish
deposit noun
to deposit verb

Context sentences for "bank deposit" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe wilderness cannot be locked up in a bank safety deposit box, like a necklace or a package of share certificates.
Stref dzikiej przyrody nie da się zamknąć w bankowym sejfie jak kolię lub pakiet akcji.
EnglishA normal investment bank is not a deposit bank, it's an investment bank; it has 15 to 20 times.
Zwykły bank inwestycyjny, to nie jest bank depozytowy, to bank inwestycyjny: on ma dźwignię na 15 do 20 razy.
EnglishIt also lays the foundations for a review to harmonise bank deposit guarantees across the European single market.
Będzie również podstawą do przeglądu harmonizującego gwarancje depozytów bankowych na jednolitym rynku europejskim.
EnglishRaising the bank deposit guarantee ceiling for the general population is a welcome measure, which will maintain confidence in the banking system.
Podwyższenie pułapu gwarancji depozytów bankowych dla ogółu ludności jest środkiem pożądanym, który pozwoli podtrzymać zaufanie do systemu bankowego.
EnglishWhen the Council asks the Commission to put a proposal on the table to harmonise the bank deposit guarantee, the proposal is there three weeks later.
Kiedy Rada zwraca się do Komisji o przedłożenie wniosku w sprawie harmonizacji gwarancji depozytów bankowych, w trzy tygodnie później mamy wniosek.
EnglishIt was also the case when coordinated financial policies were undertaken, for example, bank guarantees and increasing deposit guarantee funds.
Miało to również miejsce w przypadku podejmowania skoordynowanej polityki finansowej, na przykład w związku z gwarancjami bankowymi i zwiększeniem funduszy gwarancji depozytów.
EnglishWe have also supported certain changes to accounting rules and the fast-tracking of bank recapitalisation and bank deposit guarantee schemes.
Poparliśmy również pewne zmiany w zasadach rachunkowości oraz stosowanie metody "fast-tracking” w stosunku do dokapitalizowania banków oraz systemów gwarantowania depozytów bankowych.
EnglishAs a more detailed examination shows, the flat yield curve and the structure of bank deposit rates have led to a number of substitution effects.
Szczegółowa analiza tych danych wskazuje, że spłaszczenie krzywej dochodowości oraz struktura oprocentowania depozytów bankowych doprowadziły do wystąpienia kilku efektów substytucji.