"be back later" translation into Polish

EN

"be back later" in Polish

EN

be back later

volume_up

Context sentences for "be back later" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you don't see a warning in Webmaster Tools, but your site is flagged, please check back later.
Jeśli witryna została oznaczona jako niebezpieczna, ale w Narzędziach dla webmasterów nie ma ostrzeżenia, sprawdź ponownie później.
EnglishMaybe I should come back later.
EnglishThere is seldom any reason for Member States to send money to Brussels and then have their researchers ask for it back later.
Rzadko zdarza się, aby państwa członkowskie znalazły powód, aby wysyłać pieniądze do Brukseli, a następnie skłaniać swoich badaczy do ich odebrania.
EnglishIf Europe attempts to ban or restrict the traditions of other democratic countries, goodwill might just come back later and slap it in the face.
Jeśli Europa spróbuje zakazać lub ograniczyć tradycje innych demokratycznych krajów, dobra wola może wkrótce odbić się rykoszetem.
EnglishBBL (be back later)