"be kind to" translation into Polish

EN

"be kind to" in Polish

be kind to
Our team was informed that the translation for "be kind to" is missing.

Similar translations for "be kind to" in Polish

to be verb
BE noun
kind noun
kind adjective
to preposition
Polish
to conjunction

Context sentences for "be kind to" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn fact a decision has been made to refuse any kind of cooperation in this area.
Tak naprawdę podjęto decyzję o odmowie jakiejkolwiek współpracy w tym zakresie.
EnglishI will be honest with you: this kind of comment rather surprises me at times.
Będę z państwem szczery: tego rodzaje komentarze naprawdę czasem mnie zaskakują.
EnglishThat's -- You don't want to run a business with that kind of a safety record.
To jest -- nie chcecie prowadzić interesów przy takich wynikach bezpieczeństwa.
EnglishHe was brash, irreverent -- he was full of macho, a kind of macho one-upmanship.
Był bezczelny, zuchwały, był prawdziwym macho, macho, który zawsze chciał zabłysnąć.
EnglishBut we've kind of lacked imagination in how we could do that well or interestingly.
Jednak my mamy za płytką wyobraźnię, aby wykorzystać ten fakt w ciekawy sposób.
EnglishWe need to see the same kind of action in respect of PNR and data in general.
Potrzebujemy tego samego rodzaju działań w odniesieniu do PNR i danych w ogóle.
EnglishThe Lega Nord party is, and always will be, against this kind of iniquitous choice.
Partia Lega Nord jest i zawsze będzie przeciwna tego rodzaju krzywdzącym wyborom.
EnglishThis is not the kind of Franco-German engine we expect in our part of Europe.
Nie takiego motoru francusko - niemieckiego oczekujemy w naszej części Europy.
EnglishWe should not have to count cows and set-aside fields and all that kind of thing.
Nie powinniśmy być zmuszani do liczenia krów, pól i innych tego typu rzeczy.
EnglishSo if you look around the stage here you'll create a kind of mental map of the stage.
Jeśli spojrzycie na tą scenę stworzycie coś w rodzaju mapy pamięciowej tej sceny.
EnglishFor this reason some kind of extra, multi-level aid instruments are needed.
Dlatego potrzebne są jakieś dodatkowe, wielopłaszczyznowe instrumenty pomocowe.
EnglishEuropol should be acting as a kind of coordinator and not be given special rights.
EUROPOL powinien być kimś w rodzaju koordynatora, a nie otrzymywać szczególne prawa.
EnglishWhat makes me optimistic is that in spite of everything we have a kind of consensus.
Optymizmem napawa mnie, że pomimo rozbieżności zdań osiągnęliśmy jednak konsensus.
EnglishCommissioner Dimas, you have launched the right kind of initiative at the right time.
Komisarzu Dimas, wyszedł pan z bardzo trafioną inicjatywą w odpowiednim momencie.
EnglishNow, it's kind of a little bit of a challenge driving down a slope like this.
analizuje skład skał, zbliżając się do dna. ~~~ Zjazd takim zboczem nie jest łatwy.
EnglishThis is a kind of hacker's manual, and it's written in Chinese and English.
To coś w rodzaju instrukcji obsługi dla hackerów, w języku chińskim i angielskim.
EnglishSo, he was very satisfied with the kind of relationship they had over 50 years.
Zatem był całkiem usatysfakcjonowany relacją jaką mieli przez ponad 50 lat.
EnglishReally what I'm talking about here is trying to create a kind of artificial life.
Tak naprawdę mówię tutaj o próbie tworzenia swego rodzaju sztucznego życia.
EnglishIt's embedded in society in a different kind of way to what is the case in the West.
Jest ono inaczej zakorzenione w społeczeństwie niż ma to miejsce na Zachodzie.
EnglishAnd the concept is to create a kind of onion, a kind of structure in layers.
Pomysł polega na storzeniu rodzaju cebuli, struktury składającej się z warstw.