"to be on the same wavelength" translation into Polish

EN

"to be on the same wavelength" in Polish

EN

to be on the same wavelength {verb} [idiom]

volume_up
to be on the same wavelength
nadawać na tych samych falach

Similar translations for "to be on the same wavelength" in Polish

to be verb
BE noun
on adjective
on adverb
on preposition
the article
the conjunction
Polish
same adjective
Polish
same pronoun
Polish
same
Polish
wavelength noun

Context sentences for "to be on the same wavelength" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishConcerning your amendments on the school-milk scheme, we are on the same wavelength.
Jeżeli chodzi o zmiany dotyczące pomocy na mleko w szkołach, jesteśmy za ich wprowadzeniem.
EnglishSo I believe we are on the same wavelength in many of these matters.
Jestem przekonany, że na wiele z tych spraw mamy takie samo zdanie.
EnglishSo I think there can be no doubt that we are on the same wavelength insofar as that approach is concerned.
Myślę, że nie ulega wątpliwości, że zgadzamy się co do tego podejścia.
EnglishI am very pleased that we are on the same wavelength.
Bardzo się cieszę, że nadajemy na tych samych falach.
EnglishSo we are on exactly the same wavelength here.
Więc w tym zakresie nadajemy dokładnie na tej samej fali.
EnglishMy question was on exactly the same wavelength.
Moje pytanie dotyczyło dokładnie tej kwestii.
EnglishThe third act concerns liberalisation of the drinking-milk market, where I note that we are also on the same wavelength.
Trzeci dokument dotyczy liberalizacji rynku mleka spożywczego - tematu, co do którego, jak widzę, również jesteśmy zgodni.
Englishon the same wavelength
EnglishPresident Obama is today on completely the same wavelength as Europe in relation to political action based on the key words of 'reconstruction' and 'recovery'.
Prezydent Obama doskonale się rozumie z Europą w sprawie działań politycznych, gdy posługuje się kluczowymi słowami, takimi jak "rekonstrukcja” i "uzdrowienie”.
EnglishOn the contrary, I feel very much on the same wavelength as those who, before me, starting with Mrs Gardini, upheld a different position.
Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że nadaję na tych samych falach, na których nadają ci, którzy wypowiadali się przede mną, począwszy od pani poseł Gardini, i wyrażali inny punkt widzenia.
EnglishIt seems that the international community is currently on the same wavelength, that there are no longer differences in approach, political tendency, or even strategy.
Wydaje się, że obecnie cała wspólnota międzynarodowa zajmuje takie samo stanowisko i nie ma różnic w podejściu, tendencjach politycznych czy nawet strategiach.