EN

beach {noun}

volume_up
And this particular beach is Kailua Beach, the beach where our president and his family vacationed before moving to Washington.
To plaża Kailua, gdzie wczasy spędzał prezydent, przed przeprowadzką do Waszyngtonu.
How many people have seen a "beach closed" sign?
Ilu z nas widziało znak "plaża zamknięta"?
It's a stretch of beach we know so well.
Plaża, którą doskonale znamy.

Context sentences for "beach" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNo, I'm combining Denise's driving lesson with your ride to the beach.
Nie, mam zamiar połączyć lekcje jazdy Denise razem z podwożeniem was na plażę.
EnglishA couple of years ago when I was attending the TED Conference in Long Beach, I met Harriet.
Kilka lat temu kiedy byłem na konferencji TED w Long Beach, spotkałem Harriet.
EnglishAnd I would go biking up to the end of the beach and buy all the comics from the poor kids.
Rowerem jechałem na koniec plaży i kupowałem komiksy od biednych dzieciaków.
EnglishAnd no, James Foster of Newport Beach, I'm technically not single.
I nie, James' ie Foster' rze z Newport Beach, praktycznie jestem już z kimś.
EnglishHe said he'd lived his whole life there by the beach, and that he would rather die there than run.
Stwierdził, że żył na tej plaży całe życie i prędzej zginie, niż miałby uciekać.
EnglishAnd about 45 minutes later, walking along the beach, I came across this.
I jakieś 45 minut później, spacerując po plaży natknęła się na to.
EnglishMaybe there is a little bit of oxygen from some algae on the beach not far from here.
Może odrobina tlenu wydana przez glony na plaży niedaleko stąd.
EnglishSo we brought her home, and I prayed that the oil wouldn't wash up on her beach before she died.
Więc sprowadziliśmy ją do domu i modliłam się, by ropa nie zalała jej plaży zanim umarła.
EnglishI'm here today to talk about autonomous, flying beach balls.
Dziś będę mówić o autonomicznych, latających piłkach plażowych. ~~~ Nie.
EnglishThis is Brian Rooney for Nightline, in Long Beach, California.
Mówił Brian Rooney dla programu Nightline, z Long Beach w Kalifornii.
EnglishThe only difference was that the '18' Disco where we went was the last disco on the beach.
Jedyna różnica polegała na tym, że dyskoteka "18”, gdzie bawiliśmy, była ostatnią dyskoteką na plaży.
EnglishAnd then I would go back to the other end of the beach and sell them to the rich kids.
Na drugim końcu plaży sprzedawałem je bogatym dzieciom.
EnglishA Nordic country, Estonia has cold winters for skiing and warm summers for lying on the beach.
Estonia leży na północy, ma mroźne zimy dla narciarzy i ciepłe lata dla chcących poleżeć na plaży.
EnglishSo we went for a walk on the beach and I said, well, give me one of your big problems.
Wybraliśmy się więc na spacer po plaży, a ja poprosiłam: przedstawcie mi jeden z waszych dużych problemów.
EnglishWhat would that be like on a beach?
Poźniej znowu myślę: „Jak wyglądałaby prostota na plaży?
EnglishBut when day was now breaking, Jesus stood on the beach: yet the disciples knew not that it was Jesus.
A gdy już było rano, stanął Jezus na brzegu; wszakże nie wiedzieli uczniowie, żeby był Jezus.
EnglishThey've probably heard of the South Beach Diet, or the Atkins Diet.
Słyszeli coś o Diecie South Beach, lub o Diecie Atkinsa.
EnglishAnd that's us down there in L.A. and Long Beach on the bottom.
A to my tutaj w L. A. i Long Beach na dole.
EnglishWe were at the beach, he was raising his son, and he was productive.
Był szczęśliwy. ~~~ Byliśmy na plaży.
EnglishI got a radio, blanket, beach chair, dark glasses, dog.
Mam radio, koc, leżak, ciemne okulary, psa.