"before long" translation into Polish

EN

"before long" in Polish

EN before long
volume_up
{adverb}

before long (also: shortly, soon, not long)
We hope that before long, we will know more about aspects of food safety due to scientific research and progress.
Mamy nadzieję, że niedługo będziemy wiedzieć więcej na temat aspektów bezpieczeństwa żywności ze względu na badania naukowe i postęp.
Their pensions are under threat, and before long they may even have to vacate their posts whilst managers stay.
Ich emerytury są zagrożone, a już całkiem niedługo będą musieli zwolnić swoje miejsca pracy, podczas gdy menadżerowie pozostaną na swoich stanowiskach.
before long (also: soon)
volume_up
wnet {adv.}
before long

Synonyms (English) for "before long":

before long

Similar translations for "before long" in Polish

before adverb
before conjunction
Polish
before preposition
long noun
long adjective
long adverb
Polish
to long verb

Context sentences for "before long" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI was creating commitment devices of my own long before I knew what they were.
Tworzyłem własne narzędzia zobowiązujące na długo przed dowiedzeniem się, czym są.
EnglishHow long before the President of Parliament excises our right to vote in the plenary session?
Kiedy przewodniczący Parlamentu zacznie za nas głosować na sesjach plenarnych?
EnglishViolence has never, as I said before, achieved long-lasting results.
Jak już mówiłam, za pomocą przemocy jeszcze nigdy nie osiągnięto długofalowych celów.
EnglishWe knew long before all this started that there were some weaknesses in the systems.
Na długo zanim to wszystko się zaczęło wiedzieliśmy, że w tych systemach są pewne słabe punkty.
EnglishWe welcome this initiative and hope it will be adopted before long.
Z zadowoleniem przyjmujemy tę inicjatywę i mamy nadzieję, że niebawem zostanie przyjęta.
EnglishIt was not long before he realized his little invention's potential.
Niebawem odkrył, jaki potencjał kryje w sobie ten niewielki przedmiot.
EnglishBut in the beginning, this was seen as a very morally problematic thing, long before it became funny.
Na początku to był duży problem moralny, długo zanim zaczęto się z tego śmiać.
EnglishWe know that we will have a long wait before we see any political changes in this country.
Wiemy, że w tym kraju jeszcze długo nie nastąpią zmiany polityczne.
EnglishAnd before long, the condom was know as the girl's best friend.
Zaraz potem prezerwatywa została najlepszym przyjacielem dziewczyny.
EnglishThe UN waited for a long time before denouncing the situation in that country.
ONZ długo czekała z potępieniem sytuacji w tym kraju.
EnglishAnd before long, I was commuting between Budapest, Milan and Florence.
Wkrótce jeździłam między Budapesztem, Milanem a Florencją.
EnglishHowever, it would be a big mistake to turn away before addressing the long-term causes of this problem.
Błędem byłoby jednak pominięcie długofalowych przyczyn tego problemu.
EnglishIt started long before the financial crisis broke this summer: it started last year.
Zawiązało się na długo przed kryzysem finansowym, który rozpoczął się tego lata: zawiązało się w ubiegłym roku.
EnglishTake, for example, the flagship projects that will also require our joint support before long.
Weźmy na przykład projekty przewodnie, które wkrótce również będą wymagały naszego wspólnego wsparcia.
EnglishI started juggling a long time ago, but long before that, I was a golfer, and that's what I was, a golfer.
Żonglować zacząłem dawno temu, ale jeszcze wcześniej byłem golfistą - tak właśnie, golfistą.
EnglishIt concerns instead a statement made in 2004, long before she was elected a Member of this House.
Dotyczy ona natomiast wypowiedzi wygłoszonej w 2004 roku, na długo przed wyborem Ágnes Hankiss do PE.
EnglishIt will ensure this long before international trade does.
Dzięki niej uda się to osiągnąć na długo przed tym, jak zagwarantowałby to handel międzynarodowy.
EnglishNot long before Mr. Teszler’s own death at the age of 97, he heard me hold forth on human iniquity.
Słyszał mnie rozwodzącego się nad ludzką niegodziwością.
EnglishIn other cases, it really is a long time before the Commission, as a collegial body, produces a result.
W innych przypadkach w istocie upływa dużo czasu nim Komisja, jako organ kolegialny, uzyskuje rezultat.
EnglishThis then is the challenge facing the Commission, which we hope will bring us some good news before long.
To jest wyzwanie, jakie czeka Komisję, która - miejmy nadzieję - wkrótce przekaże nam dobre wiadomości.